=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Procés de selecció de personal per al programa "Casa d'oficis: a Valls fem 
ciutat"

Cal un professor de català per al programa
6 hores setmanals
Requisits: 3 anys d'experiència i nivell C de català

Per a presentar-s'hi cal fer arribar un currículum, un informe de vida laboral 
i els documents acreditatius a:

Cara Caritat (Ajuntament de Valls)
Ctra. del Pla, 37
Valls

La data límit és el 29 de setembre de 2010.

    
     
      
     
    
     
      
     
    
      
      
     
      
       
       
        
         
        
       
        >  Presentació CV, 
         vida laboral i acreditacions: 
         
         La data límit és el 29 de setembre de 
         2010
       
        
        
        
         
       
        
         
        
    
      
      
     
      
      
       
       
        
         
        
       
        
         
        
       
        
         
        
       
        
         
        

    
      
      
      
   
 
  
 
  > Casa 
   Caritat - Ajuntament de Valls
> Crta. del Pla 37 
   A · 43800 Valls · Tel. 977 61 20 10 · www.casacaritat.cat · 
   casacari...@valls.cat Xavier Rull
xavier.r...@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili
Departament de Filologia Catalana
Campus Catalunya, despatx 2.29
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona
http://wwwa.urv.net/centres/Departaments/fcatalana/rull.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a