=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


INICI DE LA TERCERA EDICIÓ DELS CURSOS D'OCCITÀ DEL CAOC


El dilluns 4 d’octubre de 2010 han començat els cursos d’occità al CAOC.

Dos professors, Manel Zabala i Ferriol Macip, imparteixen els nivells
Intermedi 1 (B1.1) i Intermedi 2 (B1.2).

El dimarts 5 d’octubre de 2010 també han començat els dos grups de
nivell Bàsic (A2), a càrrec dels professors, Meritxell Pueyo i Jordi
Bosque.

Aquests cursos es fan dins l’empara de la nova LLEI de l’OCCITÀ,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de setembre del 2010.

Cal tenir present que la Generalitat de Catalunya, anteriorment a la
Llei, ha reconegut els diplomes i certificats d’estudis del CAOC com a
documents fidedignes de la coneixença de l’occità general i central,
clau d’accés pràctic a tots els dialectes occitans.

L’increment de l’interès dels catalans per l’occità fa preveure pel
curs vinent quatre nivells, amb la qual cosa la situació del CAOC
avança destacadament com a promotor de l’ensenyament de l’occità
reglat, a Catalunya. I és un referent a Occitània.

El CAOC forma alumnes i és centre de professors.Font: CAOC - Cercle d'Agermanament Occitano Català
Hotel d'Entitats. Providència, 42
08024 BARCELONA
Telf. 93.284.36.34
www.caoc.cat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a