=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Ja està disponible la versió electrònica del número 54
<http://www.rld.cat/>de la
*Revista de Llengua i Dret* (www.rld.cat), amb un
índex<http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_dret>format
per nombrosos estudis sobre el llenguatge juridicoadministratiu, el
dret lingüístic i la política i planificació lingüístiques, a més de les
habituals cròniques de legislació, jurisprudència i documentació
lingüístiques a Espanya i la Unió Europea, i recensions i notícies
bibliogràfiques diverses.

D’altra banda, us recordem que la *Revista* està oberta a la publicació de
treballs per als propers números, els quals són avaluats prèviament per
personal extern que en valida la qualitat.


Font: Escola d'Administració Pública de Catalunya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a