=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Es presenta la versió 4.2 del Recull de termes de Softcatalà. Es
tracta d'un recull de termes informàtics en anglès amb la corresponent
traducció al català, elaborat i actualitzat de manera continuada per
Softcatalà. Aquests termes han estat extrets dels textos originals en
anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara, o
que estan en procés de traducció.

Aquest document és una eina important i útil per a traductors ja que
inclou les traduccions de gairebé 1.967 entrades, algunes de les quals
apareixen força sovint en els textos que cal traduir i per a les quals
-de vegades- resulta força enrevessat de trobar una traducció adequada
i coherent. En altres ocasions, les traduccions ja estan normalitzades
i Softcatalà es limita a deixar-ne constància en aquest recull.

La versió que es presenta avui recull 154 canvis, que inclouen termes
nous i esmenes. Els termes nous que s'hi recullen són principalment de
l'àmbit de la telefonia mòbil, d'aplicacions d'Internet i
d'aplicacions gràfiques fruit de l'experiència recollida en aquest
àmbits per Softcatalà amb projectes recents.

Tothom qui vulgui fer algun comentari o suggeriment sobre aquest nou
Recull ho pot fer mitjançant la llista la llista de correu de
terminologia; per a donar-s'hi d'alta només cal accedir a la pàgina de
llistes de Softcatalà (http://www.softcatala.org/llistes [1]).

Es pot accedir al nou Recull de termes des de l'adreça
http://www.softcatala.org/recull [2]. Aquesta edició del recull ha
estat revisada pel centre de terminologia TERMCAT.

[1] http://www.softcatala.org/llistes
[2] http://www.softcatala.org/recull


Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la
normalització de la llengua catalana en el sector informàtic,
relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la
traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més
informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al
català, podeu consultar el seu lloc web a http://www.softcatala.org.

Font: novet...@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/novetats~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------


Responder a