2006/1/16, mesteve-recursoslliures-com <[EMAIL PROTECTED]>:

> Finalment, afegir que a més d'això, poden haver-hi molts de motius per fer
> servir sempre, de vegades o mai el programari privatiu. Ho dic perquè
> m'agradaria dir-li al Joan Vilarnau que aquests correus els estic escrivint
> des de l'outlook potser perquè no coneixo les moltes i bones alternatives
> que té, potser només el faig servir en ocasions o potser (el més provable)
> perquè em passa pel collons.

És clar que sí, Manel. Sóc sensible al teu homenatge a l'Arias Cañete,
que va dir que el Pla hidrològic sortiria "por cojones" i al Gonzalo
Torrente Ballester amb allò que els papers s'havien de quedar a
Salamanca "por derecho de conquista". La veritat, amb aquest tipus
d'arguments no val la pena seguir. Això sí: l'ambient crispat el posem
nosaltres (?)...

Per cert, sobre la teva comparació amb els productes farmacèutics,
també crec que no és un cas anàleg, ja que ningú no defensa aquí que
no fem servir ni la informàtica ni programari que no sigui
completament lliure. Simplement que sempre que hi hagi la possibilitat
d'utilitzar una opció lliure, utilitzar-la.

--
Joan

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a