On Mon, 6 Sep 2004 02:46:44 +0200, bin ladilla wrote:

> Un dia vaig poder sentir en un sopar de "magnats" una frase prou elocuent
> sobre el tema, pronunciada precissament per un alt directiu d'una entitat
> financera que no diré, dient a la taula entre els seus amiguets i de manera
> textual "els clients i la gent en general, borden molt, pero no mosseguen".

Sí senyor, pensen així.  Per això després de bordar, em dono de baixa.
 El darrer va ser el Sabadell.

Això sí que pica i si ho fessim tots, canviarien el mantra :)


-- 
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
[EMAIL PROTECTED]
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a