moltes gràcies, el provaré! de tota manera, pel cas que m'ocupava ara
no sé si servirà, pq no es tracta de música sinó d'uns mp3 d'acudits
de l'Eugenio on sovint els punts de tall no sçon trivials.

a reveure!

--
PauCas


On 8/8/05, Benjamí Villoslada <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> El Dissabte 06 Agost 2005 13:30, Pau Casellas Castells va escriure:
> > algú em pot recomanar algun programa per dividir pistes d'mp3?
> > preferiblement per windows i gratuït.
> 
> Faig servir mp3splt i basta amb un
> 
> mp3splt nom-arxiu-gran.mp3
> 
> d'un mp3 d'un disc sencer, i en fa un de petit per cançó.  Cerca els espais en
> blanc.  Si no n'hi ha, té opcions per trobar-los --passa que no m'hi he
> trobat i per aquí no l'he provat
> 
> Més que de franc, és lliure :)
> 
> Sembla que està compilat per Windows també:
> 
> http://mp3splt.sourceforge.net/mp3splt_page/home.php
> 
> 
> 
> 
> --
> Benjamí
> http://weblog.bitassa.net
> 
> 
> 
> .
> 
> _______________________________________________
> llista de correu de l'Internauta
> Internauta@internauta.net
> http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta
>

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a