Hola!

Algú coneix algun lloc de notícies tipus:
http://google.com/news

Però que tingui les notícies d'Europa? (és a dir, donant la mateixa
importància a Espanya que Itàlia)

Gràcies!

-- 
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a