2006/6/29, roine roine <[EMAIL PROTECTED]>:

, sino gent que venen
"barquillos", es a dir, neules !!!. Ja em diras tu qui es fot una neula
tipica de nadal, en ple mes d'agost.>
_______________________________________________Jo!!!

Teniu neules d'ultim Lot Nadalenc a casa arreconades a l'armari de la cuina??

Reboçades amb ou i galeta i pasades per la paella, ull nomes uns
segons que si no es crema. Després les ompliu de qualsevol cosa dolça
(melmelada de pinya) y amb una mica de sucre per sobre i apa, un
postre facil y baratuuuuu!!

Francesc B.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a