Afegeixo. També puc posar el símil d'un conductor. Hi ha molta cabra
per la carretera, i no per això els que conduïm sóm tots iguals.
Tothom ha vist l'imprudent per la carretera. I no vol dir que tots els
conductors siguin imprudents.
--
Jordi Vergés

http://fentcami.com/blog
[EMAIL PROTECTED]

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a