El dimecres  5/07/06, a les 01:08 (+0200), laura va escriure:
> On 7/5/06,  @altern.org < @altern.org> wrote:
> >El dimarts  4/07/06, a les 11:01 (+0200), laura va escriure:
> >
> >> guardar-les? conec http://web.archive.org/ pero en totes les webs més
> 
> >
> >Hi ha aquesta, i el cache de Google (no sempre funciona).
> >
> 
> pero archive.org en varies webs q he mirat va deixar de copiar al 2005...

Em sembla recordar que tenien algun problema com ara amb els
copyrights i van deixar de copiar webs, però encara es poden
consultar les que ja tenien copiades.

-- 
hrnzt

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a