ಸರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
On 7 Oct 2016 09:34, "sheetal patil" <sheetalpatil...@gmail.com> wrote:

> I edakke namma vappige ede yalla vishya galege modal adyate kodali modalne
> din makkalu hedareruttare adakke namma falitansh kademe agutte
> On 06-Oct-2016 10:57 pm, "Dinesh MG" <dini...@gmail.com> wrote:
>
>> ಮನವಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ
>> ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಯೇ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ
>> On 6 Oct 2016 10:48 p.m., "Raghavendra B N" <raghubad...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> ಕನ್ನಡವೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ
>>> ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನವೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ.
>>>
>>>
>>> ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ
>>> On 6 Oct 2016 10:34 p.m., "venkatesh m" <venkateshkan...@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>>> ಬಹುಶಃ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ
>>>> ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
>>>> ಮೊದಲು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಬಹುದು.
>>>>
>>>> ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂ
>>>> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
>>>> ಸಪಪೂಕಾ
>>>> ಬಸವಾನಿ
>>>> ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
>>>>
>>>> On Oct 6, 2016 10:06 PM, "Jyothi Lokesh" <jyothiloke...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Ok sir modalu bere subject modalu ettu ega matra 1st language modalu
>>>>> yake? Manavi kodona sir
>>>>> On Oct 6, 2016 10:00 PM, "sadaa sk" <sadasmi...@gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> ಭಾಷೆ ಮೊದಲಿರಲಿ ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ
>>>>>> ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ
>>>>>> ಮೊದಲಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗದು
>>>>>>
>>>>>> 6 ಅಕ್ಟೋ. 2016 9:54 PM ರಂದು, "shashi kumara" <cmshash...@gmail.com>
>>>>>> ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:
>>>>>>
>>>>>>> Sr.karnatakadalli kannada papere modalirabeku.a sampradaya hage
>>>>>>> munduvariyali embudu namma ase.
>>>>>>> On Oct 6, 2016 9:50 PM, "sadaa sk" <sadasmi...@gmail.com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>>   ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರರೇ ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ
>>>>>>>> ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಈ ಸಾರಿಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 
>>>>>>>> ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
>>>>>>>> ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ( ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇರುವುದು ಬೇಡ) ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
>>>>>>>> ಎದುರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕಿಡಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
>>>>>>>> ಕಳೆದಬಾರಿ ಹಿಂದಿ‌ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡವೇ 
>>>>>>>> ಯಾಕೆ
>>>>>>>> ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು. ಪಿಯುಸಿ ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋಣ.
>>>>>>>> ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ,ಸಮಾಜ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ 
>>>>>>>> ನಮಗೂ
>>>>>>>> ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಏನಂತೀರಿ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು‌ ಪತ್ರ ಬರಿಯೋಣ.
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>>>
>>>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>>>>>>>> STF_groups_member
>>>>>>>> ---
>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEj7L%2BFamUvR
>>>>>>>> _tBZYhkMuQmS8n9Wpe-SOYxSeWky%3DdXm4O06rA%40mail.gmail.com
>>>>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEj7L%2BFamUvR_tBZYhkMuQmS8n9Wpe-SOYxSeWky%3DdXm4O06rA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>>>>> .
>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>>
>>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read
>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>>>>>>> STF_groups_member
>>>>>>> ---
>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJ3f%3DGV0E7n_
>>>>>>> tD5tfVAVGpxZhWsXg%3DcZc%2BnqM00nBkwmfHgLJg%40mail.gmail.com
>>>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJ3f%3DGV0E7n_tD5tfVAVGpxZhWsXg%3DcZc%2BnqM00nBkwmfHgLJg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>>>> .
>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>
>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>>> ---
>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEj7L%2BF4FQ%3
>>>>>> Dvfv6oHzoS%3Dsc5qauXPx%2B06f-opNCA3AtQNpsqxQ%40mail.gmail.com
>>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEj7L%2BF4FQ%3Dvfv6oHzoS%3Dsc5qauXPx%2B06f-opNCA3AtQNpsqxQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>>> .
>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>
>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOYSB8Xh4Rhp4Q
>>>>> i6KTxJWrTVo80fJWMxjeEapLaAgbt%2BqH_DLQ%40mail.gmail.com
>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOYSB8Xh4Rhp4Qi6KTxJWrTVo80fJWMxjeEapLaAgbt%2BqH_DLQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2B56SNA5adxd
>>>> Yxb0uJyhPwRZ5e92LGhue-EJ1tEHmcTX8CGa5Q%40mail.gmail.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2B56SNA5adxdYxb0uJyhPwRZ5e92LGhue-EJ1tEHmcTX8CGa5Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAM-mZn0AyDhzQrNEu%2BTbrKZFPs6rrQ7AJasvZyFRHU
>>> 4eHHj7RQ%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM-mZn0AyDhzQrNEu%2BTbrKZFPs6rrQ7AJasvZyFRHU4eHHj7RQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAGsNKba%3DM0De3T3ursJigmXfAU%2B7z7hUijtbrhie
>> 9dwZMbg-NQ%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAGsNKba%3DM0De3T3ursJigmXfAU%2B7z7hUijtbrhie9dwZMbg-NQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CANyiUyTeq%2BEN7GN9VcyVAODv0Edb_
> WcVoFJMN3Kn_J3xhkPqbA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANyiUyTeq%2BEN7GN9VcyVAODv0Edb_WcVoFJMN3Kn_J3xhkPqbA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAG%2Btot4RGM7UxMvFnPLYW8UGtO-rZMtbOJS0h%3D5yTo%3DmSuPPQA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to