Hei -

Denne måned skal det frislippes det sentrale stedsnavnregisteret (SSR) fra 
Kartverket. I denne sammenheng var jeg interessert i hva som er stemningen og 
hvordan OSM i Norge har eventuelt planlagt å integrere denne kilden. Det er nå 
en god stund siden jeg sist bidro til OSM 
(http://www.openstreetmap.org/user/ravn), så er jeg veldig takknemlig hvis dere 
kan peke meg i de rette retningene.
- Hvordan integreres 'offisielle' kilder i OSM? Finnes det en slags 
geosynkronisering som tar hensikt til oppdateringer i kilden? Eller er 
holdningen heller at det som er samlet inn lokalt er best uansett?
- Finnes det eventuelt et eksempel for et mekanisme for å tilbakemelde 
endringer til kilden?

Takk og hilsen,
Thomas
[logo_sign]

Thomas Hirsch
Senioringeniør
Geodatatjenester
Tlf./mob.: 321 18283 / 40435237
E-post: thomas.hir...@kartverket.no<mailto:thomas.hir...@kartverket.no>

Tlf. sentralbord: 32 11 81 00
Kundesenter: 08700 - www.kartverket.no<http://www.kartverket.no/><<inline: image001.png>>

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til