Pěkný den.

    V serverové aplikaci používáme connection pool . Uživatelé tedy 
přistupují k databázi přes JDBC pod jediným DB uživatelem. Náš zákazník nyní 
požaduje, abychom byli schopni identifikovat dlouhoběžící SQL dotazy na úrovni 
aplikačního uživatele.
    Jako ORM vrstvu používáme Eclipselink, DB servery používáme Oracle a 
IBM Informix. Napadají mě 2 možné varianty - nějakým způsobem přeposílat 
opravdového operátora jako součást dotazu a nějak operátora zobrazit přímo na 
DB serveru. Nebo použít nějaký proxy JDBC driver, který by uměl uživatele 
evidovat a vypsat. 
    Pokud máte zkušenosti s tímto problémem prosím dejte vědět jak jste 
problém řešili u Vás.

 Díky
    Petr Šrajer

Odpovedet emailem