"Mats Westin" <[EMAIL PROTECTED]> wrote
Mon, 12 Nov 2007 14:44:26 +0100:

| Tid: 28/11 alt. (29/11), kl 18:30

Jag kommer gärna den 29/11.

-- 
Linus


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till