Mats Westin wrote:
Jag tänkte föreslå ett nytt lispmöte. Platsen skulle kunna vara hemma
hos mig mellan 18:30 och 20:00. Sedan kanske fortsätta ner till
restaurang Mården, där vi kan ta andra delen av mötet.


Tid: 28/11 alt. (29/11), kl 18:30

Den 29:e låter bra, jag kommer.

--micke karlsson
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till