Henrik Hjelte <hen...@evahjelte.com> wrote
Thu, 7 Oct 2010 10:11:40 +0200:

| Konferensen är gratis om någon är intresserad av att gå, jag klipper in lite
| reklam nedan.

Det där hade jag lätt gått på om jag inte hade varit bortrest. Tack.

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till