Johan Lindberg skrev:
> Nu behöver vi väl bara bestämma oss för ett challenge eller tema
> inför nästa möte och börja hacka, endera tillsammans eller var för
> sig.  Nån som har några bra ideer?

Jag vet inte om det passar riktigt, men här är lite knep och knåp
(mest för Common Lisp) jag har samlat på mig:

- Definera en funktion MACROEXAND-MOST som tar en form som argument
och expanderar alla macron, även i subformer, utom symbol-macron.
Använd gärna inbyggd funktionalitet så att resultatet är under 40
rader.

- Förklara hur ONCE-ONLY fungerar, till exempel genom att börja med en
förenklad version och stegvis expandera till den fullständiga.

- Definera ett macro MY-LET* som har samma funktionalitet som LET* men
uttryckt i nestade LET-former.  OBS: hantera alla standard-deklarationer
korrekt.

- Definera ett macro DEFEXPR som i sin tur definerar ett macro som
fungerar som en funktion vars argument inte evalueras.  Med andra ord
som en FEXPR.

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till