(Hej)

På de senaste Lispmötena i Göteborg har vi varit väldigt få deltagare.
Nu funderar vi på hur vi kan försöka locka nya personer.  Till att
börja med tänkte vi testa med träffar som är mer inriktade på
specifika teman som Emacs eller Clojure.

Så till nästa gång ska vi testa om vi kan hitta Emacsanvändrare som är
intresserade av att börja använda, eller lära sig mer om Emacs Lisp.
Exempelvis kunde ett möte handla om ett eller några användningsfall
där man börjar med ett praktiskt behov, och sedan steg för steg
skriver kod som kan förenkla vardagen för en användare.

Vi undrar om det är någon som har några tips på lämpliga problem som
vi kan tackla?

Mvh,
Lars och Johan

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till