On 17 September 2014 14:50, Tommy Hallgren <thallg...@gmail.com> wrote:

> Är RMS anti-CL? Har han mycket inflytande fortfarande?
>

Folk lyssnar på honom, men han verkar egentligen inte har inflytande på
utvecklingen av Emacs annat än när det gäller licenser, mm.

Om de väljer att integrera en existerande CL så måste det bli GCL eller
CLISP, och de är ju inte de tekniskt mest optimala systemen.
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till