Nu har jag det.

Istället för att göra ett hack i shell, gjorde jag följande för att
konvertera radslut till CRLF i Emacs. Jag vet att det finns unix2dos
och liknande, men jag ville ha lite mer kontroll på hantering av
binära filer m m.

(defun map-files (fn dir)
 "Apply function FN to all files in DIR, including subdirectories.
The function is called with a file loaded into a buffer, which is saved
when the function returns. Doesn't descend into the .hg subdirectory."
 (dolist (i (directory-files dir t))
  (unless (member (file-name-nondirectory i) '("." ".." ".hg"))
   (if (file-directory-p i)
     (map-files fn i)
     (with-current-buffer (find-file-noselect i)
      (funcall fn)
      (when (buffer-modified-p)
       (save-buffer))
      (kill-buffer))))))

(defun set-buffer-crlf ()
 (when (eql (coding-system-eol-type buffer-file-coding-system) 0)
  (let ((coding (coding-system-change-eol-conversion
          buffer-file-coding-system 1)))
   (when coding
    (set-buffer-file-coding-system coding)))))

(defun convert-to-crlf ()
 "Convert all files to CRLF line endings."
 (map-files #'set-buffer-crlf "/foo/bar/baz"))


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till