Jag använder Common Lisp för sådana ändamål. Som t.ex. ett verktyg som
synkroniserar Active Directory med OpenLDAP. Det krävde bl.a. att jag
implementerade GSSAPI-stöd till trivial-ldap
<https://github.com/rwiker/trivial-ldap>, som använder min mappning av
GSSAPI <https://github.com/lokedhs/cl-gss> till CL.

Det extra jobbet var dock värt besväret för att jag skulle slippa
implementera det i något annat språk. :-)

Elias

2014-11-21 22:11 GMT+08:00 Andreas Davour <a...@update.uu.se>:

> On Tue, 18 Nov 2014, Mathias Dahl wrote:
>
>  Jag har en massa elisp-hack för liknande uppgifter jag gör på jobbet.
>> Emacs
>> rular! ;)
>>
>
> Har du sagt så mycket måste du ju dela med dig! ;)
>
> -andreas
>
> --
> "economics is a pseudoscience; the astrology of our time"
> Kim Stanley Robinson
> _______________________________________________
> Lisp mailing list
> Lisp@lisp.se
> http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp
>
>
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till