Васил Колев wrote:
> Слагаме смартхост на листата, да видим как ще се държи листата, така че
> моля да изтраете това писмо :)

Това веднага ли влиза в сила за листата или ще трябва да почакаме докато
листата е наред? Ще се подобри ли времето за получване на писмата в листата
или листата ще е същата?

-- 
Georgi Chorbadzhiyski
http://georgi.unixsol.org/
============================================================================
A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers).
http://www.linux-bulgaria.org - Hosted by Internet Group Ltd. - Stara Zagora
To unsubscribe: http://www.linux-bulgaria.org/public/mail_list.html
============================================================================
 • lu... Spas Pavlov
  • ... OLEG
  • ... Marian Popov
  • ... Svetlana Pesheva
   • ... Emo
   • ... Georgi Chorbadzhiyski
  • ... Васил Колев
   • ... Georgi Chorbadzhiyski
    • ... Васил Колев
     • ... Vesselin Kolev
      • ... Vasil Kolev
       • ... Doncho Angelov
        • ... Marian Marinov
        • ... peyo
        • ... Georgi Kiselov
        • ... Martin Bossev
        • ... Vitan Tachev
        • ... Peter Georgiev

Reply via email to