На нд, 2004-05-30 в 11:36, Georgi Chorbadzhiyski записа:
> Васил Колев wrote:
> > Слагаме смартхост на листата, да видим как ще се държи листата, така че
> > моля да изтраете това писмо :)
> 
> Това веднага ли влиза в сила за листата или ще трябва да почакаме докато
> листата е наред? Ще се подобри ли времето за получване на писмата в листата
> или листата ще е същата?

Зависи кога си се записал в листата - поне за мен има разлика, преди
получавах писмата след 15 мин, сега след 5, предполагам, че и другите
хора ще видят това ускорение :)

За момента 5те минути не могат да се намалят, заради самата машина,
която прави листата, но скоро и това може да се реши, Спас каза, че ще я
upgrade-ва скоро.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

 • lu... Spas Pavlov
  • ... OLEG
  • ... Marian Popov
  • ... Svetlana Pesheva
   • ... Emo
   • ... Georgi Chorbadzhiyski
  • ... Васил Колев
   • ... Georgi Chorbadzhiyski
    • ... Васил Колев
     • ... Vesselin Kolev
      • ... Vasil Kolev
       • ... Doncho Angelov
        • ... Marian Marinov
        • ... peyo
        • ... Georgi Kiselov
        • ... Martin Bossev
        • ... Vitan Tachev
        • ... Peter Georgiev
  • ... Marian Popov

Reply via email to