commit b80e9503feea2e66c0bcc2b45b413aad1a9a61e2
Author: Kornel Benko <kor...@lyx.org>
Date:   Sun Apr 15 18:58:30 2018 +0200

    Update sk.po
---
 po/sk.gmo |  Bin 527531 -> 528239 bytes
 po/sk.po  |   56 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 2 files changed, 45 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/sk.gmo b/po/sk.gmo
index bf93c3d..0626ec7 100644
Binary files a/po/sk.gmo and b/po/sk.gmo differ
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 5bc0b24..fae3420 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-de...@lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-17 21:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-17 20:22+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-04-15 07:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-15 16:55+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kor...@lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kor...@lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -1893,9 +1893,21 @@ msgstr "&Uhol (stupne):"
 msgid "File name of image"
 msgstr "Názov súbora s obrázkom"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:284
-msgid "&Clipping"
-msgstr "&Orezanie"
+#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:313
+msgid "&Coordinates and Clipping"
+msgstr "Koordin&áty a Orezanie"
+
+#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:347
+msgid ""
+"Clip to the coordinates specified below (bounding box for DVI/PS output, "
+"viewport for PDF output)"
+msgstr ""
+"Orezať na dolu špecifikované koordináty (ohraničujúci rámik pre DVI/PS "
+"výstup, zobrazenie pre PDF výstup)"
+
+#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:350
+msgid "Clip to c&oordinates"
+msgstr "Orezať na koordinát&y"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:393
 #: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:400
@@ -1907,6 +1919,14 @@ msgstr "y:"
 msgid "x:"
 msgstr "x:"
 
+#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:482
+msgid ""
+"Read coordinates from the file (bounding box value in case of PostScript "
+"files, graphic dimensions in case of other file types)"
+msgstr ""
+"Načítať koordináty zo súboru (ohraničujúce hodnoty rámiku v prípade "
+"PostScript-súborov, grafické rozmery pre iné súborové typy)"
+
 #: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:481
 #: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:488
 msgid "Additional LaTeX options"
@@ -1941,9 +1961,9 @@ msgstr ""
 msgid "Graphics Group"
 msgstr "Skupina obrázkov"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:627
-msgid "A&ssigned to group:"
-msgstr "&Priradené ku skupine:"
+#: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:680
+msgid "Assigned &to group:"
+msgstr "P&riradené ku skupine:"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/GraphicsUi.ui:637
 msgid "Click to define a new graphics group."
@@ -3253,6 +3273,10 @@ msgstr "Vertikálny priestor obsahu fantóm"
 msgid "&Vertical Phantom"
 msgstr "&Vertikálny Fantóm"
 
+#: src/frontends/qt4/ui/PreambleUi.ui:38
+msgid "Find"
+msgstr "Hľadať"
+
 #: src/frontends/qt4/ui/PrefColorsUi.ui:46
 msgid "A&lter..."
 msgstr "Z&meniť…"
@@ -17888,7 +17912,7 @@ msgstr "Horizontálny Fantóm|H"
 
 #: lib/ui/stdcontext.inc:219 lib/ui/stdmenus.inc:526
 msgid "Vertical Phantom|V"
-msgstr "Vertikálny Fantóm|V"
+msgstr "Vertikálny Fantóm|á"
 
 #: lib/ui/stdcontext.inc:234 lib/ui/stdmenus.inc:432
 msgid "Interword Space|w"
@@ -18139,6 +18163,10 @@ msgstr "Štýl Textu|T"
 msgid "Paragraph Settings...|P"
 msgstr "Nastavenia Odstavca…|O"
 
+#: lib/ui/stdcontext.inc:361
+msgid "Unify Graphics Groups|U"
+msgstr "Zjednotiť Skupinu Obrázkov|b"
+
 #: lib/ui/stdcontext.inc:363
 msgid "Fullscreen Mode"
 msgstr "Celoobrazovkový Mód"
@@ -24484,7 +24512,7 @@ msgstr "Sweave (japonský)"
 
 #: lib/configure.py:650
 msgid "Sweave (Japanese)|S"
-msgstr "Sweave (japonský)|S"
+msgstr "Sweave (japonský)|e"
 
 #: lib/configure.py:651
 msgid "R/S code"
@@ -31553,7 +31581,7 @@ msgstr "Ignorovať všade|g"
 
 #: src/frontends/qt4/Menus.cpp:868
 msgid "Remove from personal dictionary|r"
-msgstr "Vyhodiť z osobného slovníka|h"
+msgstr "Vyhodiť z osobného slovníka|y"
 
 #: src/frontends/qt4/Menus.cpp:909
 msgid "Language|L"
@@ -33521,6 +33549,9 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown user"
 msgstr "Neznámy používateľ"
 
+#~ msgid "&Clipping"
+#~ msgstr "&Orezanie"
+
 #~ msgid " et al."
 #~ msgstr " a kol."
 
@@ -37955,3 +37986,6 @@ msgstr "Neznámy používateľ"
 
 #~ msgid "Zoom level is now %1$d%"
 #~ msgstr "Stupeň lupy je teraz %1$d%"
+
+#~ msgid "A&ssigned to group:"
+#~ msgstr "&Priradené ku skupine:"

Reply via email to