Read it

On 15 Jun 2016 10:08 p.m., "Eranna Eras" <eras.era...@gmail.com> wrote:

>
> ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವೇನು....?
> ಒಂದು ಚೀನೀ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
>
> ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಬಹುದು☺😅
>
> ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚೀನೀಯರು ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖ್ಯ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
> ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು
> ತಾನೆಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
>   ಇದು ಭವಿಷ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತು - ಕೆಡುಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು
> ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ
> ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಸವಿಗಳ
> ನಡುವೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಇಸವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
> ಕಂಡುಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭ.
> ( ಈ ಬರಹವನ್ನು ತರಂಗ, ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ 1986ರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ)
>
> 1. ಹುಲಿ.
> (1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986+ಮುಂದಿನ 12ನೇ ವರ್ಷ..)
>
> ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರೀ ಗುಣ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ನೀವೇ
> ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ನಿಮ್ಮದು. ಸುತ್ತಲಿನವರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ
> ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀ ಹುಕುಂ ಎನ್ನುವವರೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವ
> ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಮೂರೇ ಕಾಲು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲ ಎಂಬವರೊಡನೆ ಜಗಳ
> ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾ ಒರಟರು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ
> ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನೀವು ಉದಾರಿಯಾದಿರೆಂದರೆ "ದೊಡ್ಡ ಉದಾರಿ"ಗಳ ಸಾಲಿಗೇ
> ಸೇರಿಬಿಡುವವರು. ಸಾಹಸಿ ಗುಣವೂ ನಿಮಗಿದೆ. ಸೈನ್ಯದ ಮುಖಂಡತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸಿದವರು. ಮಹಿಳೆಯರೂ
> ಹೀಗೆಯೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿಗರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬಯಸುವ ವ್ಯಾಘ್ರ
> ಗುಂಪಿನನವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರ ವಿರಳ. ಹಗಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರದೇ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ. ರಾತ್ರಿ
> ಜನನವಾದವರ ಜಾಯಮಾನವೇ ಬೇರೆ. ದುಡ್ಡೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಹವೇನೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು
> ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.! ಒಟ್ಟಾರೆ
> ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಲು ರೋಮಾಂಚಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದು. ಕುದುರೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಿ
> ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಎಂದಿಗೂ ಮಂಗನ ಗುಂಪಿನವರು
> ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆಡ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಮಾರ್ಕೊ ಪೋಲೋ, ಐಸೆನ್ ಹೋವರ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್,
> ಮರ್ಲಿನ್ ಮನ್ರೋ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.
>
> 2. ಮೊಲ
> ( 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987..)
>
> ಅಭಿನಂದನೆ..! ವರಪುತ್ರರು ನೀವು..! ಭಾರೀ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು. ಆದರೇನು.!
> ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ತವಕ. ಪಟ್ಟಾಂಗಪ್ರಿಯರು.
> ಗಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನೀವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
> ವಿಚಲಿತರಾಗುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ತುಸು ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ
> ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಸನಾತನಿಗಳು. ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
> ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು. ಇನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರೋ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು.
> ಸದಭಿರುಚಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜಾಣತನವನ್ನು ಸದಭಿರುಚಿಯನ್ನು
> ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ತಡೆಯಲಾಗದವರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಡದಿಯರಾಗಲು
> ಯುಕ್ತರಾದವರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿಥೇಯರು. ನೀವು ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರೂ
> ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ..! ಅಂದರೆ ಮನೆಮಂದಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೇ
> ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ. ಹೋತದ ಗುಂಪಿನವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ. ಎಂದಿಗೂ ಇಲಿಯ
> ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಮಾತ್ರ  ವಿವಾಹವಾಗಬೇಡಿ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಕನ್ಫ್ಯೂಶಿಯಸ್, ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಗರಿಬಾಲ್ಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ
> ವಿವೇಕಾನಂದ, ಎಲ್ ಕೆ ಆಡ್ವಾಣಿ
>
> 3. ಚೀನೀ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್.
> ( 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 )
>
> ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನೇರ, ಸರಳ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೆ. ಉಪಾಯದಿಂದ, ಮುತ್ಸದ್ದಿತನದಿಂದ
> ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬಾರದು. ವದಂತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರುತ್ತೀರಿ.
> ಕಪಟನಾಟಕದವರೆಂದರೆ ಉರಿದುಬೀಳುತ್ತೀರಿ. ಭಾರೀ ಆದರ್ಶವಾದಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ
> ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತವೇ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಬಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.
> ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಮೇಲೆಯೇ ಸಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಹೌದು. ಕಲೆ, ಸೈನ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ,
> ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲುಬೇಗ ಮೇಲೇರುತ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಇರಲಿ; ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೇ
> ಇರಲಿ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದಿರೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ
> ಪರಿಶ್ರಮ, ಉಮೇದು. ನಿಮಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವವರು ಇಲಿಯ ಪಂಗಡದವರೆ ಅನುಕೂಲ. ಹಾವು, ಕೋಳಿ
> ಗುಂಪಿನವರಾದರೂ ಆದೀತು. ಆದರೆ ಮಂಗನ ಗುಂಪಿನವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಹುಲಿ
> ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಗುಂಪಿನವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮತೋಲನ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
> ಈ ಗುಂಪಿನವರ ಗರಿಮೆ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿತೆರಾ, ಜೋನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಟಿಟೋ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್
> ಶಾ, ಪ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್.
>
> 4. ಹಾವು.
> (1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989...)
>
> ವಿವೇಕ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದು. ಸೋಮಾರಿ
> ಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಹರದಾರಿ ದೂರ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೂ ವೇದಾಂತಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಹುಡಿ
> ಪಟ್ಟಾಂಗ ಒಪ್ಪುವುದೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ.
> ಮುಂದಾಗುದನ್ನು ಇಂದೇ ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯವಿದೆ ಎಂಬಷ್ಟು ಚುರುಕು ಮಿದುಳು
> ನಿಮ್ಮದು. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಕೊನೆಗದು
> ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೂ ಸರಿಯೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಯೇ ಬಿಡುವವರು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ
> ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೋ ಮಿಂಚಿನಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು.
> ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ
> ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ದುಡ್ಡು ತರುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಕರಗತ. ಕೋಣ ಗುಂಪಿನವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ
> ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಕೋಳಿ ಗುಂಪಿನವರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಹಂದಿ
> ಗುಂಪಿನವರು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಗುಂಪಿನವರಂತೂ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಜಾಕಿಲಿನ್ ಕೆನಡಿ, ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ, ಪಿಕಾಸೋ, ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್
> ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಮಾವೋ ತ್ಸೆ ತುಂಗ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
>
> 5. ಕುದುರೆ
> ( 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002..)
>
> ಹರಿತಮತಿಯ ನೀವು ನೋಡಲು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಚಂದದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮ
> ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಪ್ರಣಯಕೇಳಿಯ ಉಮೇದು ಎಂದೂ ಕಳಕೊಳ್ಳದವರು. ಆಟ ವಿನೋದದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ
> ಇದೆ. ಹರಟೆಯೇ..? ಮುಂದಾಗಿ ನೀವೇ ಕುಳಿತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಸಮೂಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ
> ನಿಮಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಲಾಯಕ್ಕಾದವರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿಯವರು ನೀವು.
> ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ತೊಳಲಾಡುವವರಲ್ಲ. ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಕುತಂತ್ರಿಗಳೂ ಆಗಬಲ್ಲಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ
> ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೆಗೆದು ಹಾರುವ ಗುಣ. ಅಸಹನೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡ;
> ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಧಾನದ ಚಿಂತನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
> ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ..! ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀವೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬೇರೆ.
> ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮೈಮುರಿದು
> ದುಡಿಯುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.! ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರವಿರಲಿ, ನೀವು
> ಹಿಂಜರಿಯುವವರಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಹೋತ, ಶ್ವಾನ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಗುಂಪಿನವರನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
> ಇಲಿಯನ್ನಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡದು.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಕ್ರುಶ್ಚೇವ್, ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್, ನ್ಯೂಟನ್.
>
> 6.ಹೋತ
> ( 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991...)
>
> ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ನೀವು ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಮೋಹಕ ರೂಪಿನವರು. ಆದರೆ
> ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು. ಭಾರೀ ಹಿಂಜರಿತದ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡರೂ ಉದ್ವೇಗ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ತೋಟದ
> ಹೂ ಚಂದ ಎನ್ನುವ ಜಾತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲ. ದೂರು ಸ್ವಭಾವ. ಎಲ್ಲರೂ
> ತನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬೇರೆ.! ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು..!
> ತುಂಬ ಸಹೃದಯಿಗಳು. ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನ ಚೀಲ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
> ಉತ್ತಮ ಕಲಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಮನೋಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸದಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ
> ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪರಿವೆಯೇ
> ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಹಾಳುಗೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟೀರಿ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು
> ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು. ಮೊಲದ ಗುಂಪಿನವರನ್ನೇ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವೇ
> ಕುದುರೆ, ಹಂದಿ ಗುಂಪಿನವರಾದರೂ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಗುಂಪಿನವರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
> ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರು ಜೋಕೆ..!
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಮುಸೋಲಿನಿ, ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್, ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂಬೆಲ್, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್.
>
> 7. ಮಂಗ
> ( 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004...)
>
> ತಂಟೆಕೋರ. ಮೇರೆ ಮೀರಿದ ಉತ್ಸಾಹ. ಚೇಷ್ಟೇಯೇ ಚೇಷ್ಟೆ. ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವೂ
> ನಿಮ್ಮದು.! ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ
> ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ.
> ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ಕೀಳು ಎಂದೂ ಎಣಿಸುವ ಜಾಣರಯ್ಯಾ ನೀವು..! ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲೂ
> ಸಿದ್ದರಿರುವ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ..! ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಬಹಳ ಇರುವವರು. ಪುಸ್ತಕ
> ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುವವರು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ
> ಚುರುಕು ನಿಮ್ಮದು..! ಎಂಥಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಪ್ರತಿಮರು.
> ಬೇಕಾದ್ದು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೂ ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂದಿ ಎರಚಿ
> ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲೂ ಸೈ..! ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು
> ಸೂಕ್ತವೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ.
> ನಿಮ್ಮ ಚುರುಕು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಣಿಸಬೇಡಿ.
> ಪ್ರೇಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸರ, ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸರ..! ಉತ್ತಮ
> ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವವರೆಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗುಂಪಿನವರು. ಇಲಿ ಗುಂಪಿನವರಾದರೂ ಸರಿಯೆ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್, ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ, ಬೈರನ್, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್,
> ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ಯುಮಾಸ್, ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ...
>
> 8. ಕೋಳಿ
> ( 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005...)
>
> ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಒರಟರು ನೀವು. ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೈಖರಿ ಒಗ್ಗದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ
> ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಎಣಿಸುವವರೇ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಳ ಆಸೆ
> ಇರುವ ನೀವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸನಾತನಿಗಳು. ಆಕಾಶಗೋಪುರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಕನಸು
> ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರೂ ಕೂಡಾ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ
> ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ್ದಲ್ಲ.
> ದುಡಿಯಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಉಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗಲುಗನಸಿನ ಒಡೆಯರಾದ ನೀವು ಆ
> ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತುಸು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸಿದವರು.
> ಈ ಗುಂಪಿನ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರ ನಡುವೆಯೇ ಇರಲು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರೂ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ
> ಪಟ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
> ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೇನು ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ. ಹುಟ್ಟಾ
> ಕನಸುಗಾರರಾದ ನೀವು ಆಗಾಗ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ವಾಸ್ತವ
> ಕನಸಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿ. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ
> ಇರುವುದು ಕೋಣನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ. ಹಾವಿನ ಪಂಗಡದವರಾದರೂ ಆದೀತು. ಕೊನೆಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆದರೂ
> ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಮೊಲ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೇ ಇರಲಿ. ಸಲ್ಲವೇ ಸಲ್ಲ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಡಿ ಎಚ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್, ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್.
>
> 9. ನಾಯಿ.
> (1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006...)
>
> ಆಹಾ..!! ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಯ್ಯಾ ನೀವು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ
> ಜಾಯಮಾನವೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ತುಸು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದೇ.? ಗುಂಪು
> ಗುಳಿಯೆಂದರೆ ಭಾರೀ ದೂರ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಧ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವವರಾರು..? ನಿಮ್ಮ
> ವಿಧೇಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯುಂಟೇ..! ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
> ದೊರೆಗಳೇ ನೀವು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹಗುರಾಗಬಹುದು.
> ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತರಿ..! ನ್ಯಾಯವಂತರು ನೀವು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ
> ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಲೂ ತಯಾರು.! ಪರರ ಕಷ್ಟ ಕಂಡರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ.
> ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲವೇ
> ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟೀರಿ. ಹಣದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲುತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕುಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ.
> ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಕಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯ.
> ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹುದೇ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತರಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ.
> ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕುದುರೆ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಹುಲಿ
> ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಿರೆಂದರೆ ದಿನಾ ಕಾದಾಟದ ಕೂಳು.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ವಾಲ್ಟೇರ್, ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್, ಯೂರಿ ಗಾಗರಿನ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್,
> ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ..
>
> 10. ಹಂದಿ.
> ( 1911 1923 1935 947 1959 1971 1983 1995 2007...)
>
> ನಂಬಬೇಕೆಂದರೆ ನಂಬಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತೂ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ
> ಹೋಗಲಾರದು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಜಡಿದಂತೆ ಜೋಪಾನ. ಮುಗ್ಧರಾದರೂ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
> ಉಳ್ಳವರು. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ರಕ್ಷಕರು. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿದವರನ್ನು
> ತುಂಬ ಸಹನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮೋಸ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ
> ಹುಡುಕಲು ತೊಡಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು
> ಮಹಾ ದಡ್ಡರು. ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ ಮಾತ್ರ ಬಲು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ.
> ಮೋಜು ಮೇಜವಾನಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಉದುರಿಸಿ
> ಕಳೆಯುವವರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಯುವಂಥದೇ ಅಲ್ಲ.
> ಪೂರಾ ಲೌಕಿಕವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಮೃದು ಭಾವದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ
> ಇರುವಂಥವರು ನೀವು. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೇ ಹೋಗಲಿ, ಜಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ
> ಜಾಯಮಾನ ನಿಮ್ಮದು. ಎಂದಿಗೂ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿಯವರಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯ
> ತಾಯಂದಿರು. ಮೊಲದ ಗುಂಪಿನವರನ್ನೇ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾವು ಮತ್ತು ಹೋತ
> ಗುಂಪಿನವರು ಬೇಡ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಆರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ, ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್, ಒಲಿವರ್ ಕಾಮ್ವೆಲ್, ಅಬ್ದುಲ್
> ಕಲಾಂ...
>
> 11. ಇಲಿ
> (1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996...)
>
> ಮೋಹಕತೆಯೆಂದರೆ ಈ ಗುಂಪಿನವರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವೂ ಸಹ. ನೋಡಲೇನೋ ನೀವು
> ಬಲು ಶಾಂತರಾಗಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಒಳ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಈ ಶಾಂತತೆಯ ಪದರದ
> ಕೆಳಗೆ ಭಾರೀ ಸಿಟ್ಟಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯರಿಯದ ಚೇತನವಿದೆ. ಕೂಟಪ್ರಿಯರಾದ
> ನೀವು ಹರಟೆ, ಗಾಳಿಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌಹಾರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ
> ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಮೇದು. ಅನುಕೂಲಸಿಂಧು ನಿಮ್ಮ ಸೂತ್ರ.
> ಒಟ್ಟಾರೆ ಊಹನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ,
> ಅಮ್ಮ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಂದೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಿದೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ
> ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರೆಂದರೆ ಕೊನೆಗದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲೇ
> ಆಗಿರಲಿ; ತುದಿಮುಟ್ಟದೆ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲೂ ಹಿಂಜರಿಯದ ಉದಾರಿಗಳು.
> ಈ ಗುಂಪಿನ ಹೆಂಗಸರು ಬೇಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವ ಚಟದವರು..! ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ
> ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇವರದು. ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
> ಗುಂಪಿನವರು. ಕೋಣನ ಗುಂಪಿನವರಾದರೂ ಸರಿ. ಕುದುರೆ ಗುಂಪಿನವರ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಲೂಯಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್,
> ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
>
> 12. ಕೋಣ.
> ( 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009...)
>
> ಸೌಮ್ಯ, ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ನಡವಳಿಕೆ. ಸ್ವಂತ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನೋಪ್ರಕೃತಿ.
> ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಏಕಾಕಿತನವನ್ನೂ
> ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಚಿಂತನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ನಿಂದೆಗೆ, ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೂ
> ಉಂಟು.
> ನೀವು ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಒರಟರು.
> ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಗ ನೀವಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಉಳಿದವರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದು ಲೇಸು.
> ನೀವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಿಯರು. ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುವವರು. ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್ ವಿಷಯವೇ, ಪಾಪ್
> ಸಂಗೀತವೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೇ- ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವವರು ಬೇರೆ
> ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಕಲೆ ನಿಮಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ
> ಹಿಡಿಸದು. ಸರ್ಜನ್ ಆಗಲು ಬಲು ಯೋಗ್ಯರು ನೀವು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ
> ಇರುವುದೆಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ.
> ನೀವು ಬಲು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರುವವರು.
> ಆದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸಾಲದು ಎಂಬ ಗುಣ.
> ಸುಕೋಮಲ ಮನದವರಾದರೂ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯೆಂದರೆ
> ಕೋಳಿ ಗುಂಪಿನವರು. ಮಂಗನ ಗುಂಪಿನವರೆಂದರೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಂಛೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲಿ ಗುಂಪಿನವರೂ
> ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
>
> ಪ್ರಸಿದ್ಧರು:- ನೆಪೋಲಿಯನ್, ಹಿಟ್ಲರ್, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
>
> ಸಂಪಾದನೆ:- #ಮಂಜು
> ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ:- B N Devika ಅವರಿಗೆ.
> Via: ಕಿಶೋರ್. ಎಮ್.ಎನ್
>
> Regards
>
> ERANNA V
>
> --
> 1. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> 2. For STF training, visit KOER - http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php
> 4. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha
> 4. For doubts on Ubuntu, public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Maths & Science STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to mathssciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
1. If a teacher wants to join STF, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
2. For STF training, visit KOER - 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php
4. For Ubuntu 14.04 installation,    visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha 
4. For doubts on Ubuntu, public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Maths & Science STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to mathssciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to mathssciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/mathssciencestf.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to