​Thank you  Moltes gràcies Gracias

Kisses​
*Neus López Mata*
neuslop...@gmail.com*AVÍS DE CONFIDENCIALITAT*. Aquest missatge electrònic i els documents
adjunts són de caràcter confidencial i estan adreçats exclusivament al seu
destinatari. En cas que no en sigueu el destinatari, quedeu notificat que
la divulgació o la còpia d’aquesta informació sense l’autorització del
titular estan prohibides en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut
aquest missatge per error, comuniqueu-nos-ho immediatament per aquesta
mateixa via i destruïu-lo.

*AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*. Este correo electrónico y los documentos
adjuntos son de carácter confidencial y se dirigen exclusivamente a su
destinatario. En el caso de que no sea el destinatario, le notificamos que
la divulgación o copia de esta información sin la autorización del titular
están prohibidas en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, comuníquenoslo inmediatamente por esta misma vía y
destrúyalo.

*P **Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari.
Protegir el medi ambient és també a les vostres mans.*

2018-02-08 10:22 GMT+01:00 Jay prakash <0freerunn...@gmail.com>:

> Thank you Very Much, Sir, Now I can Suppress Default Submit Button.
>
>
> ‌
>
> On Thu, Feb 8, 2018 at 4:05 AM, Brian Wolff <bawo...@gmail.com> wrote:
>
> > Hi,
> >
> > Assuming you HTMLForm object is named $form, You can call
> > $form->suppressDefaultSubmit()
> >
> > For more information see
> > https://doc.wikimedia.org/mediawiki-core/master/php/classHTMLForm.html#
> > ad378993f825a14e63cb0e15d7e95e383
> >
> >
> > --
> > Brian
> >
> > On Wed, Feb 7, 2018 at 9:08 PM, Jay prakash <0freerunn...@gmail.com>
> > wrote:
> > > Hello Everyone,
> > >
> > >           Sorry If this is wrong Place For that kind of
> > > Questions. My Question is How I can remove Sumit Button From My Special
> > > Pages Form. I am HTMLSelectNamespaceWithButton::class from HTML class.
> > >
> > > As per you can see https://www.mediawiki.org/wiki/HTMLForm/tutorial3,
> > >
> > >  - *HTMLSubmitField*: Additional submit button (HTMLForm always adds
> > one
> > >  anyway...)
> > >
> > >
> > > That is my problem. It is adding one Sumit Button Extra, Which is
> > > Totally Useless. How can I Remove this?
> > >
> > > Thanks in advance
> > > _______________________________________________
> > > MediaWiki-l mailing list
> > > To unsubscribe, go to:
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
> >
> > _______________________________________________
> > MediaWiki-l mailing list
> > To unsubscribe, go to:
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
> >
> _______________________________________________
> MediaWiki-l mailing list
> To unsubscribe, go to:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
>
_______________________________________________
MediaWiki-l mailing list
To unsubscribe, go to:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l

Reply via email to