Hej!
Det finns ju egentligen mycket att visa upp inte minst på temat från "skitig" 
industristad till miljövänlig teknikstad. Vi har alla våra gasbilprojekt som borde få 
mer uppmärksamhet varför inte erbjuda fri åkning i gasbil eller gasbuss med en 
kortinfo om nackdelarna med för mycket fossila bränslen? Hamnen är ytterligare en del 
som förtjänar att visas eftersom vi har en av de mst miljövänliga hamnar i hela 
Europa. Rundturer i hamenen, vaför inte imitera Stockholm och visa att vi kan fiska 
hos oss också centralt? Fisketävlingar i centrum eller i någon å nära Mässan.
Sedan är det viktigt att få ett folkligt perspektiv och engagemang i miljöfrågorna och 
i toppmötet. Det finns många dagis och skolor runt omkring i stan som jobbar aktivt 
med miljöfrågorna., Det borde finnas möjligheter för dem att visa upp sig; ett barnens 
toppmöte med tema miljö?
Lundby/Hisingen har projektet att göra stadsdelen friare från biltrafik. Ett bra 
projekt som också skulle kunna visas upp. Glöm inte maten även om det inte är en 
driekt miljöfråga. Vi har många som kan laga bra mat i Västsverige och de felsta 
kockar är också tämligen medvetna. Kan vara ett ema. Som ni ser håller jag mig bara 
till miljöfrågorna men de är nog så viktiga. Det sura regnet skall ehller inte 
glömmas. Takdirektivet som skall råda bot på detta behandlas under vären i parlamentet 
och en förlikning med rådet kommer att ske (förmodligen) efter det svenska 
ordförandeskapet. Vi har allt att vinna på att andra förstår att försurning är ett 
problem för oss.
Det var några snabba idéer om än inte helt konkretiserade från min sida. Kankse kand e 
vara till någon hjälp
Anneli

<<< [EMAIL PROTECTED] 6/12 10:31 >>>
Hej Anders, ni andra !

Partidistriktet och undertecknad i samverkan med partistyrelse sitter just nu och 
funderar på lämpliga aktiviteter. Konkreta förslag emottages tacksamt.


Dessutom funderas det i AK centrum i Göteborg om aktiviteter.

Vår EU parlamentariker Anneli Hulthén kommer dessutom att genomföra en del aktiviteter 
under våren bland annat planerar vi en dag om småföretag och miljö i Lundby prel den 
22 maj.

Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna i Västsverige
Håkan Lundberg
Telefon 031- 339 63 20 eller 070 678 62 22
Telefax 031-339 63 01


            

Reply via email to