HEJ

På det personliga planet åker jag så mycket kollektivt som möjligt.
Som politiker verkar jag för mer kollektivtrafik.

Hälsningar
Leif


Reply via email to