En aktuell fråga som också är en miljöfråga är de ökande sjukskrivningarna. 

Idag rapporterar media att kostnaderna för sjukskrivningarna i år blir större än 
budgeterat, kostnaderna har enligt RFV fördubblats på tre år. 
(http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=128&a=204861&v=0&t=0) 

Som jag uppfattat diskussionen menar många att det finns ett nära samband mellan 
arbetsmiljön och sjukskrivningar. Sämre arbetsmiljö- fler sjukskrivningar, bättre 
arbetsmiljö- färre sjukskrivningar.

Om sambandet stämmer, vilka är då de främsta faktorerna till att arbetsmiljön 
försämrats, och vad kan politiskt göras för att vända utvecklingen?

Vad tycker du? Skriv till miljölistan med dina förslag.

Länktips:
Arbetsmiljöverket http://www.av.se/ 
Riksförsäkringsverkets sjukstatistik http://www.rfv.se/sjkfors/sjkf.htm


Hälsningar
Claes Wennberg

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to