Jag håller med dig fullständigt  både vad gäller hamnbanan och gång- och
cykelväg runt Hisingen. kan vi dessutom ansluta cykelvägar på tvärsen över ön så
blir Hisingen tillgänglig på alla ledder.
Lena
också Hisingsbo
av födsel och ohejdad vana


Reply via email to