Inbjudan till informationsseminarium om 
Hållbar utveckling
Vad händer på EU-toppmötet i Göteborg, vilka resultat kan vi förvänta oss?

Parallellt med EU toppmötet i Göteborg anordnar De Europeiska Socialdemokraternas 
Parlamentsgrupp en hearing för att ge en bild av vad som krävs för att bygga det gröna 
Folkhemmet i Sverige, Europa och världen. Samtidigt vill vi belysa EU:s möjlighet att 
varas en av drivkrafterna för att politiska beslut också blir verklighet och får 
effekt. 
Hearingen kommer bland annat att ta upp följande frågeställningar:

 Vad är nödvändiga inslag i en strategi för hållbarhet? 
 Hur ser de ekologiska utmaningarna egentligen ut, och vad är möjligt att återställa 
eller rädda? 
 Vilka ohållbara trender ser vi idag?
 Hur kommer arbetsmarknad, boendemiljö och andra faktorer att påverkas av 
omställningen till ett mer hållbart samhälle? 
 Går det att förena ekonomisk tillväxt med en god hushållning av naturresurser och 
generell välfärd? Är det Gröna Folkhemmet möjligt?

Medverkar gör bland annat: 
Margot Wallström, EU -Kommissionär 
Kjell Larsson, miljöminister (s) 
Anneli Hulthén, EU-parlamentariker (s)
Svante Axelsson, generalsekr. i SNF
Carina Olsson, riksdagsledamot (s)
Johan Trouvé, miljöchef Schenker
    
Samt ytterligare några ännu ej klara företrädare för kommun, näringslivet, 
LO, Tco och andra organisationer.

Plats: Göteborgs stadsbibliotek, Hörsalen, ingång från Lorensbergsentrén.
Dag och tid:  Fredagen den 15 juni klockan 10.00 till 13.00

Anmälan senast den 8 juni till 
Margaretha Axelsson 
telefon 033-23 66 44 fax 033- 23 66 59 
eller E-post. [EMAIL PROTECTED]

SPRID GÄRNA INBJUDAN VIDARE 
TILL BEKANTA SOM KAN VARA INTRESSERADE!

Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna i Västsverige
Håkan Lundberg, EU/ regionombudsman
Telefon 031- 339 63 20 eller 070 678 62 22
Telefax 031-339 63 01

Reply via email to