Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------

Hejsan

För att tydliggöra avsändaren finns nu på e-brev via miljölistan automatiskt skapad 
text i början och slutet, sam ordet "miljö:" i rubriken.

Skulle detta orsaka problem i ditt e-postprogram (ex att bokstäverna åäö försvinner) 
vänligen skicka ett e-brev till [EMAIL PROTECTED] och beskriv problemet. 


Framsteg på miljöområdet gjordes vid EU-toppmötet i Göteborg. Läs mer om slutsatserna 
från mötet på http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/conclusions.asp. 

Hälsningar Claes  

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to