Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej kära deltagare på miljö-listan [EMAIL PROTECTED]

Claes-Göran Brandin från Göteborg har i veckan fått gehör från miljöminister Kjell 
Larsson om skattelättnader på miljöanpassad bensin till båtmotorer, gräsklippare och 
motorsågar. Claes-Göran har under längre tid drivit frågan. 

Läs mer på http://www.goteborg.sap.se/aktuellt/010904-brandin.htm.

Hälsningar
Claes

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se


-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to