Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej!

Jag är föräldraledig/studieledig och kan därför inte svara på ditt mail. 

Mailet är dock vidarebefordrat till Hans Olsson på Socialdemokraterna  i Borås som 
upprätthåller min tjänst tillsvidare. Du kan nå Hans på telefon 033- 23 66 44


-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to