Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej kära miljövänner

Anneli Hulthén har haft framgång i EU-parlamentet då EU äntligen fick en ny 
lagstiftning för att bromsa försurningen i skogar och sjöar. Läs mer nedtill. 

I regeringens budgetproposition förra veckan har sammanlagt 990 miljoner kronor, 
fördelat på tre år, satsas på stöd till klimatinvesteringar och information om 
klimatfrågor. Läs mer på 
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=41330.


Trevlig helg 
önskar Claes Wennberg


---------------------------------------------
Anneli Hulthén: Nu kan vi hoppas att fiskarna återkommer

 På torsdagen fick EU en ny lagstiftning för att bromsa försurningen i skogar
 och sjöar. - Det är  bra att vi nu äntligen efter fyra års arbete är framme vid
 en lagstiftning, säger Anneli Hulthén (s) efter omröstningen i
 Europaparlamentet. Nu kan vi hoppas att fiskarna återvänder till våra sjöar
 och att skogarna börja växa igen. 

 Det är efter hårda förhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet som
 lagstiftningen nu är i hamn. Det svenska ordförandeskapet lyckades till sist nå en
 enighet mellan länderna och med Europaparlamentet. 

 - Jag hade hoppats på hårdare krav, medger Anneli Hulthén som deltog i dessa
 förhandlingar som representant för parlamentet. Men trots det har vi nu fått en
 lagstiftning som ger förbättringar för naturen i Europa. För mig som kommer från
 Västsverige är det trots allt tillfredsställande att vi nu kan se hur försurningen i 
vår del
 av Sverige bromsas upp. 

 Beslutet i parlamentet på torsdagen gällde att godkänna förlikningen mellan rådet och
 parlamentet som blev klar i somras. Det handlar om två olika lagstiftningar. Det ena
 är ett direktiv om begränsning av utsläppen från stora förbränningsanläggningar. Det
 andra om krav på nationella tak för utsläpp av försurande ämnen. 

 Innebörden blir att de försurande utsläppen minskar rejält både inom nuvarande EU
 och i kandidatländerna. Även om länderna får lång tid på sig kommer rapporteringen
 att öka och en "namn and shame"-lista förhoppningsvis att sätta press på länderna. 

 - Dessutom har vi fått igenom en kontrollstation 2010 när EU måste redovisa hur de
 nya hårdare kraven uppfyllts, säger Anneli Hulthén. Dagens beslut kommer att
 innebära förbättringar för miljön i hela Europa, slutar hon. 

 Ytterligare upplysningar:
 Anneli Hulthén 070 575 02 39
 Malin Öberg, pol sekr +32 478 20 74 71 

Läs mer på http://www.anneli.socialdemokraterna.se/. 

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to