[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


Imorgon onsdag kommer bl a Bernt Sabel, ledamot för s i Trafiknämnden, att uppvakta 
finansminister Bosse Ringholm om lägre skatt på miljöfordon. Nedan finns ett 
pressmeddelande från Miljförvaltningen i Göteborg.

/Claes

  
 2002-04-22  
 Kommuner kräver sänkt skatt på miljöfordon 
 
 Lägre skatt på miljöbilar och förnybara drivmedel. Det är några av önskemålen när 
Stockholm, Göteborg och Malmö uppvaktar finansminister Bosse Ringholm på onsdag.

Städerna överlämnar en gemensam skrivelse med krav på att regelverk och skatter ändras 
så att miljöbilar gynnas i förhållande till bensin- och dieselfordon. 
Vid uppvaktningen representeras Stockholm av Alf T Samuelsson (kd), miljöborgarråd, 
Göteborg av Bernt Sabel (s), ledamot av trafiknämnden  och Malmö av Emmanuel 
Morfiadakis (s), ordförande i tekniska nämnden.

En högre andel miljöfordon på våra gator * det vill säga fordon som drivs med 
alternativ till diesel och bensin * skulle minska utsläpp av koldioxid och 
hälsofarliga ämnen. Idag finns det cirka 4000 miljöbilar i Sverige. 90 procent ägs av 
kommunerna.
Kommunerna har arbetat intensivt för att öka andelen miljöbilar. Men det räcker inte. 
Vi måste ge näringslivet bättre förutsättningar för att de ska våga satsa, säger Bernt 
Sabel, ledamot av Trafiknämnden i Göteborg

För att få näringslivet intresserade av miljöfordon krävs ett antal åtgärder. Förutom 
lägre skatt på miljöbilar och alternativa drivmedel måste skattepolitiken vara 
långsiktig. Hittills har besluten gällt i ett till fyra år. För att näringslivet ska 
våga satsa måste de gälla i minst åtta år säger Alf T Samuelsson, Miljöborgarråd i 
Stockholm

Vi föreslår också att förmånsskatten ska tas bort vid hyra av bilpoolsbil. I dag 
organiseras allt fler bilpooler där anställda och företag delar på bilarna. Då kan 
anställda täcka sitt bilbehov utan att skaffa en egen bil. På så sätt skulle bilarna 
utnyttjas mer effektivt avslutar Emmanuel Morfiadakis, ordförande i Tekniska nämnden i 
Malmö

Reglerna för miljöfordon har inte hängt med i teknikutvecklingen och behöver anpassas. 
Ett exempel är att kraven för utsläpp av kolväten inte skiljer på kolväten med olika 
egenskaper. Det finns harmlösa kolväten, men som det nu är dras alla över samma 
kam.Den sista förändringen kommunerna vill genomföra är en gemensam märkning och 
registrering i EU av miljöfordon. Det är en förutsättning för att kunna särbehandla 
miljöfordon skattemässigt eller erbjuda förmåner som gratis parkering.


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se


__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to