<http://chiosc.oberliht.com/wp-content/uploads/2016/09/14362563_1853879398182613_9055690316631180753_o.jpg>
http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/ 
<http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/>
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

21 septembrie 2016, ora 17:00 – 18:00
Tăcerea Izvoarelor – performance de Alicja ROGALSKA [PL]
locație: în fața Parlamentului Republicii Moldova (bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 
nr. 105, Chișinău)

APA este un bun comun, însă noi o tratăm ca o marfă. Mai mult decât atât, nu 
toți oamenii din Chișinău au acces gratuit la APĂ. Cu toate acestea, noi nu 
vorbim despre această problemă. Este ca și cum am fi luat APĂ în gură.

Te interesează problema APEI? Vino și ia parte într-un acțiune artistică 
propusă de Alicja ROGALSKA din Polonia.
Tot ceea ce trebuie să faci este să iei APĂ în gură și s-o duci dintr-un loc în 
alt loc.
Acțiunea artistică va fi documentată cu mijloacele foto și video. Toți 
participanții vor primi o copie a materialelor, iar după eveniment vor fi 
invitați la o mică petrecere cu mâncare și băutură.

Performance-ul va fi urmat de o proiecție de lucrări de artă video 
<https://bucuresti68.wordpress.com/2016/09/19/social-works/> ale Alicjei 
ROGALSKA la Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău), începînd cu 
ora 20:00.

Alicja ROGALSKA este o artistă născută în Polonia și stabilită în Londra. 
Practicile ei artistice sunt interdisciplinare și cuprind atît cercetare cît și 
producere, cu un focus pe structurile sociale și subtextele politice ale 
cotidianului. În mod deosebit proiectele ei țin de un context care implică 
participare, creare de situații și colaborări cu alți oameni. Aceste evenimente 
și momente efemere acționează ca catalizatori pentru a pune la îndoială, a 
imagina, a reflecta și a testa în mod colectiv diferite căi de a fi împreună. 
Fiind adînc rădăcinate în context, lucrările ei au scopul de a ocupa spațiul 
dintre ceea ce există și ceea ce ar putea fi. Alicja a făcut studii de master 
în Arte la Colegiul Goldsmiths, Universitatea din Londra (2011) și un master în 
Studii Culturale, Universitatea din Varșovia (2006). Recent a fost în rezidență 
la MeetFactory în Praga și beneficiază de bursa Artsadmin 2016-17, destinată 
artiștilor care practică performance-ul contemporan.

Acest performance este organizat în cadrul proiectului Blue Box 
<http://izolyatsia.org/en/project/blue-box>, drept parte a Zilelor Spațiului 
Public (ediția a 2-a) <https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/2016-2/> și 
a programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC AIR 
<http://chiosc.oberliht.com/air/> susținute de Fundația Culturală Europeană în 
cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune 
<http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>. Eveniment co-finanțat de 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC AIR <http://chiosc.oberliht.com/air> de rezidență pentru 
artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și 
realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se 
referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează 
astăzi spațiul public al Chișinăului.

EN
– – – – -

September 21, 2016, 5 – 6 pm
Silence of Sources – performance by Alicja ROGALSKA [PL]
place: in the front of the Parliament of Republic of Moldova, Chisinau

WATER is a common good but we treat it as a commodity. Moreover not everyone in 
Chisinau has free access to WATER. Yet, we don’t speak about the issue. It’s as 
if we put WATER in our mouths.

Are you concerned about THE WATER problem? Come and take part in a group 
performance initiated by the Polish artist Alicja ROGALSKA.

All you will be asked to do is to take some WATER in your mouth and carry it 
from one place to another.

The action will be documented using photography and video. All participants 
will receive a copy of documentation and will be invited for food and drinks 
after the performance.

The performance will be followed by a screening of the video works 
<https://bucuresti68.wordpress.com/2016/09/19/social-works/> of Alicja ROGALSKA 
at Flat Space (68/1 Bucuresti str., Chisinau) starting with 8 pm.

Alicja ROGALSKA is a Polish-born artist based in London. Her practice is 
interdisciplinary and encompasses both research and production with a focus on 
social structures and the political subtext of the everyday. She mostly works 
in context on projects that involve participation, creating situations and 
collaboration with others, brought to the project for their particular skill or 
expertise. These events and ephemeral moments act as catalysts for collective 
questioning, imagining, reflecting and testing different ways of being 
together. Being both rooted in a context and speculative, her projects aim to 
occupy the space between what already exists and what is possible. Alicja 
graduated with an MFA in Fine Art from Goldsmiths College, University of London 
(2011) and an MA in Cultural Studies from the University of Warsaw (2006). She 
was recently an artist in residence at MeetFactory in Prague and is a recipient 
of Artsadmin Bursary 2016-17 for artists working in contemporary performance.

This performance is organized in the frame of Blue Box 
<http://izolyatsia.org/en/project/blue-box> project as part of Public Space 
Days program (2nd edition) 
<https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/2016-2/> and of the KIOSK AIR 
<http://chiosc.oberliht.com/air/> residency program that are supported by the 
European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the 
Commons <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action> project. 
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of 
Poland.

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK AIR <http://chiosc.oberliht.com/air> artist in residency program 
encourages creation of new work in relation to the local context and reality. 
It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s 
situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public 
space today.

oberliht
i...@oberliht.com <mailto:i...@oberliht.com>
http://oberliht.com <http://oberliht.com/>
_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

Reply via email to