<https://bucuresti68.files.wordpress.com/2016/09/14369871_10153689641237131_5238675918654483305_n.jpg>
https://bucuresti68.wordpress.com/2016/09/19/social-works/ 
<https://bucuresti68.wordpress.com/2016/09/19/social-works/>

– – – scroll down for English – – –

Social works by Alicja ROGALSKA, September 21, 2016, 8 pm

RO

Lucrări sociale de Alicja ROGALSKA

Apartament Deschis
21 septembrie 2016, ora 20:00
str. București 68/1, Chișinău

Proiecția va fi anticipată de performance-ul public Tăcerea Izvoarelor: 
http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/ 
<http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/>
Alicja Rogalska, artistă poloneză, va prezenta o selecție de lucrări video care 
documentează proiectele sale participative performative, realizate în Polonia. 
După proiecție va avea loc o discuție cu autoarea.

Cîntecul Broniow (4’47”), este un cîntec folcloric contemporan despre situația 
socio-economică a regiunii rurale din Masovia (Polonia), cunoscută pentru 
tradițiile sale bogate în muzică de folclor și rata ridicată de șomaj din țară. 
Cîntecul, scris în colaborare cu locuitorii din zona rurală și trupa muzicală 
folk Broniowianki, a fost prezentat la nivel local într-o serie de 
performance-uri și documentat video, constrastînd reprezentarea etnografică 
(imaginea) a propriului unghi de vedere al oamenilor despre această situație 
(versurile). Melodia a fost preluată de la un cîntec local preferat.

”Dealer de lacrimi” (11’58”) (în colaborare cu Łukasz Surowiec) – a fost un 
magazin temporar pe o stradă aliniată cu magazine de împrumut pentru a pune în 
gaj obiecte de valoare, în Lublin, Polonia, o regiune cu o rată înaltă a 
șomajului și expusă excluziunii socio-economice. În condiții special amenajate 
ce reamintesc de o bancă, un salon de cosmetică sau un vestiar, oamenii își 
puteau produce sau vinde propriile lacrimi pentru aproximativ €25/3ml. Aproape 
200 de oamenii au participat în proiect (magazinul s-a închis după 4 zile după 
ce fondurile au fost epuizate). Proiectul a atras o atenție considerabilă din 
partea mass-mediei și discuții publice pe tema muncii afective și a 
comercializării emoțiilor.

Revoluția visată (13’18”), este un video bazat pe documentarea unui performance 
care a avut loc în Teatrul Nowy din Lodz, Polonia. Activiștii locali au fost 
invitați să ia parte într-un atelier experimental, în cadrul căruia au 
articulat împreună scenarii posibile despre viitorul societății. Hipnoza nu a 
fost folosită doar în calitate de un instrument meditativ pentru a spori 
concentrarea și a facilita creativitatea, ci totodată pentru a îndepărta 
barierile unor experiențe. Proiectul reprezintă o încercare de a trece dincolo 
de formele de subiectivitate create de hegemonia ideologică a capitalismului 
neoliberalist global, care face apel la gîndirea noastră rațională și 
afectivitate, și ne limitează orizonturile imaginației.

”intrare” liberă

–

Alicja ROGALSKA este o artistă născută în Polonia și stabilită în Londra. 
Practicile ei artistice sunt interdisciplinare și cuprind atît cercetare cît și 
producere, cu un focus pe structurile sociale și subtextele politice ale 
cotidianului. În mod deosebit proiectele ei țin de un context care implică 
participare, creare de situații și colaborări cu alți oameni. Aceste evenimente 
și momente efemere acționează ca catalizatori pentru a pune la îndoială, a 
imagina, a reflecta și a testa în mod colectiv diferite căi de a fi împreună. 
Fiind adînc rădăcinate în context, lucrările ei au scopul de a ocupa spațiul 
dintre ceea ce există și ceea ce ar putea fi.

–

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC susținut 
de Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă 
pentru Bunurile Comune <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>. 
Eveniment co-finanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al 
Republicii Polonia.

EN

Social works by Alicja ROGALSKA

Flat Space
September 21, 2016, 8 pm
Chisinau, Bucuresti str. 68/1

The screening will be anticipated by a public performance Silence of Sources: 
http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/ 
<http://chiosc.oberliht.com/2016/09/18/tacerea-izvoarelor/>
Polish artist Alicja ROGALSKA will present a selection of videos that resulted 
from her participatory performative projects realised in Poland. The screening 
will be followed by Q & A and a discussion with the artist.

Broniow Song (4’47”) – a contemporary folk-song on the socio-economic situation 
of the rural area of Masovia, Poland, known for rich folk music traditions and 
the highest unemployment in the country. The song, written in collaboration 
with villagers and the folk singing group Broniowianki, was presented locally 
in a series of performances and documented on video, contrasting ethnographic 
representation (the image) with the peopleʼs own view of their situation (the 
lyrics). The tune was appropriated from a local love song.

Tear Dealer (11’58”) (a collaboration with Łukasz Surowiec) – was a temporary 
shop on a street lined with pawnshops and loan sharks in Lublin, Poland, an 
area of high unemployment and related socio-economic exclusion. In the 
specially arranged premises reminiscent of a bank, a cosmetic salon or a 
dressing room, people could produce and sell their tears for approximately 
€25/3ml. Nearly 200 people took part in the project, (the shop closed after 4 
days because the funds were exhausted). The project attracted huge media 
attention and public discussion on the issues of affective labour, and 
commercialization of emotions.

Dreamed Revolution (13’18”) – video based on documentation of a performance 
which took place in Teatr Nowy in Lodz, Poland. Local activists were invited to 
take part in an experimental workshop and, hypnotized by a professional 
hypnotist, collectively articulate possible scenarios for a future society. 
Hypnosis was not only used as a meditative tool to increase focus and 
facilitate creativity but also to remove learned thinking barriers. The project 
was an attempt to move beyond the forms of subjectivity created by the 
ideological hegemony of global neoliberal capitalism which inform our rational 
thinking and affectivity and limit the horizons of our imagination.

free ‘entrance’

–

Alicja ROGALSKA is a Polish-born artist based in London. Her practice is 
interdisciplinary and encompasses both research and production with a focus on 
social structures and the political subtext of the everyday. She mostly works 
in context on projects that involve participation, creating situations and 
collaboration with others, brought to the project for their particular skill or 
expertise. These events and ephemeral moments act as catalysts for collective 
questioning, imagining, reflecting and testing different ways of being 
together. Being both rooted in a context and speculative, her projects aim to 
occupy the space between what already exists and what is possible.

–

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the 
Connected Action for the Commons 
<http://www.culturalfoundation.eu/connected-action> project, supported by the 
European Cultural Foundation (ECF). Co-financed by the Ministry of Culture and 
National Heritage of the Republic of Poland.oberliht
i...@oberliht.com
http://oberliht.com

_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

Reply via email to