Gil no pateixis, al final del procés el format serà el que havia de ser.

El que no sé és si vas més de pressa així quan traduïes els fitxers a pel.

Salut,

Quim.

Respondre per correu electrònic a