Hello community,

here is the log from the commit of package khelpcenter5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-12 10:01:19
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khelpcenter5 (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.khelpcenter5.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "khelpcenter5"

Mon Feb 12 10:01:19 2018 rev:35 rq:575038 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khelpcenter5/khelpcenter5.changes    
2018-01-17 21:49:49.827023216 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khelpcenter5.new/khelpcenter5.changes  
2018-02-12 10:01:22.219442878 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:15 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 khelpcenter-17.12.1.tar.xz

New:
----
 khelpcenter-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ khelpcenter5.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.28f2wb/_old 2018-02-12 10:01:23.331402798 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.28f2wb/_new 2018-02-12 10:01:23.335402653 +0100
@@ -22,7 +22,7 @@
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)
 %{!?_kapp_version: %global _kapp_version %(echo %{version}| awk -F. '{print 
$1"."$2}')}
 Name:      khelpcenter5
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 Summary:    KDE Documentation Application
 License:    GPL-2.0+

++++++ khelpcenter-17.12.1.tar.xz -> khelpcenter-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khelpcenter-17.12.1/plugins/browsercontrolmodules.desktop 
new/khelpcenter-17.12.2/plugins/browsercontrolmodules.desktop
--- old/khelpcenter-17.12.1/plugins/browsercontrolmodules.desktop    
2017-12-20 08:25:23.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/plugins/browsercontrolmodules.desktop    
2018-02-04 07:02:29.000000000 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 Name[hi]=ब्राउज़र विन्यास घटक
 Name[hu]=Böngésző beállítási modulok
 Name[ia]=Modulos pro navigar inter preferentias
-Name[id]=Modul Setelan Peramban
+Name[id]=Modul Setelan Penelusur
 Name[is]=Stillingaeiningar vafra
 Name[it]=Moduli delle impostazioni del browser
 Name[ko]=브라우저 설정 모듈
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/fundamentals/ui.docbook 
new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/fundamentals/ui.docbook
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/fundamentals/ui.docbook 2018-01-09 
01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/fundamentals/ui.docbook 2018-02-06 
01:04:42.000000000 +0100
@@ -110,7 +110,7 @@
 ><para
 >La <emphasis role="bold"
 ><link linkend="visualdict-menubar"
->barra de menú</link
+>barra de menús</link
 ></emphasis
 > </para
 ></listitem>
@@ -668,7 +668,7 @@
 >Menú</entry>
 <entry
 >Una llista de les seleccions, que usualment realitzen una acció, estableixen 
 >una opció, o obren una finestra. Es poden obrir des de les <link 
 >linkend="visualdict-menubar"
->barres de menú</link
+>barres de menús</link
 > o <link linkend="visualdict-menu-button"
 >botons del menú</link
 >.</entry>
@@ -683,7 +683,7 @@
 
 <row id="visualdict-menubar">
 <entry
->Barra de menú</entry>
+>Barra de menús</entry>
 <entry
 >Es troba a la part superior de gairebé totes les finestres i proporciona 
 >accés a totes les funcions de l'aplicació en execució. Per obtenir més 
 >informació, vegeu <xref linkend="menus"/>.</entry>
 <entry>
@@ -884,7 +884,7 @@
 >Barra d'eines</entry>
 <entry
 >Es troba prop de la part superior de moltes aplicacions, en general 
 >directament sota la <link linkend="visualdict-menubar"
->barra de menú</link
+>barra de menús</link
 >. Ofereix accés a moltes funcions comunes de l'aplicació en execució, com 
 ><emphasis
 >Desa</emphasis
 > o <emphasis
@@ -942,17 +942,17 @@
 
 <screenshot id="screenshot-menus">
 <screeninfo
->Una barra de menú</screeninfo>
+>Una barra de menús</screeninfo>
 <mediaobject>
 <imageobject
 ><imagedata fileref="menus.png" format="PNG"/></imageobject>
 <textobject
 ><phrase
->Una barra de menú</phrase
+>Una barra de menús</phrase
 ></textobject>
 <caption
 ><para
->La barra de menú al <ulink 
url="http://kde.org/applications/graphics/gwenview/";
+>La barra de menús al <ulink 
url="http://kde.org/applications/graphics/gwenview/";
 >&gwenview;</ulink
 >. </para
 ></caption>
@@ -960,11 +960,11 @@
 </screenshot>
 
 <para
->Algunes aplicacions, com el &dolphin;, no mostren una barra de menú per 
omissió. La podeu mostrar prement <keycombo
+>Algunes aplicacions, com el &dolphin;, no mostren una barra de menús per 
omissió. La podeu mostrar prement <keycombo
 >&Ctrl;<keycap
 >M</keycap
 ></keycombo
->. També es pot utilitzar per ocultar la barra de menú en les aplicacions que 
admetin fer-ho.</para>
+>. També es pot utilitzar per ocultar la barra de menús en les aplicacions que 
admetin fer-ho.</para>
 
 <sect2 id="menus-file">
 <title
@@ -1556,19 +1556,19 @@
 > <guimenu
 >Arranjament</guimenu
 > <guimenuitem
->Mostra la barra de menú</guimenuitem
+>Mostra la barra de menús</guimenuitem
 > </menuchoice
 ></term>
 <listitem
 ><para
 ><action
->Canvia el mostrar o ocultar la barra de menú</action
+>Canvia el mostrar o ocultar la barra de menús</action
 >. Una vegada oculta es pot fer visible utilitzant la drecera <keycombo 
 >action="simul"
 >&Ctrl;<keycap
 >M</keycap
 ></keycombo
->. Si la barra de menú està oculta, el menú contextual s'obrirà fent clic amb 
el &BDR; a qualsevol part de l'àrea de la vista, aquest conté una entrada extra 
<guimenuitem
->Mostra la barra de menú</guimenuitem
+>. Si la barra de menús està oculta, el menú contextual s'obrirà fent clic amb 
el &BDR; a qualsevol part de l'àrea de la vista, aquest conté una entrada extra 
<guimenuitem
+>Mostra la barra de menús</guimenuitem
 >. </para
 ></listitem>
 </varlistentry>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/khelpcenter/index.docbook 
new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/khelpcenter/index.docbook
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/khelpcenter/index.docbook    
2018-01-09 01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/khelpcenter/index.docbook    
2018-02-06 01:04:42.000000000 +0100
@@ -26,7 +26,7 @@
 <para
 >El &kde; és un equip tecnològic internacional que crea <ulink 
 >url="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html";
 >programari lliure</ulink
-> per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del 
&kde; hi ha un sistema modern d'escriptori per a plataformes &Linux; i &UNIX;, 
paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols 
de programari en diverses categories, incloent aplicacions d'Internet i web, 
multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de 
programari. </para>
+> per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del 
&kde; hi ha un sistema modern d'escriptori per a plataformes &Linux; i &UNIX;, 
paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols 
de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, 
multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de 
programari. </para>
 </abstract>
 
 <keywordset>
@@ -57,14 +57,14 @@
 >Sistema d'ajuda</title>
    
 <para
->El sistema d'ajuda està dissenyat per accedir de manera senzilla als sistemes 
d'ajuda comuns de &UNIX; (en format <application
+>El sistema d'ajuda està dissenyat per accedir de manera senzilla als sistemes 
d'ajuda comuns d'&UNIX; (en format <application
 >man</application
 > i <application
 >info</application
 >), així com a la documentació d'usuari i de les aplicacions, incloses les 
 >dels &plasma-workspaces; de la comunitat &kde; (en format &XML;). </para>
 
 <para
->Totes les aplicacions (incloses les dels &plasma-workspaces;) de la comunitat 
&kde; estan completament documentades, gràcies als esforços de l'equip de 
documentació. Si esteu interessat en ajudar-hi, subscriviu-vos a la <ulink 
url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-doc-english";
+>Totes les aplicacions (incloses les dels &plasma-workspaces;) de la comunitat 
&kde; estan completament documentades, gràcies als esforços de l'equip de 
documentació. Si esteu interessat a ajudar-hi, subscriviu-vos a la <ulink 
url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-doc-english";
 >llista de correu</ulink
 > i escriviu a l'equip <email
 >kde-doc-engl...@kde.org</email
@@ -148,7 +148,7 @@
 >Des de la línia d'ordres</term>
 <listitem>
 <para
->El &khelpcenter; es pot iniciar emprant un &URL; per a mostrar un fitxer. Els 
&URL; també han estat afegits per a les pàgines de <command
+>El &khelpcenter; es pot iniciar emprant un &URL; per a mostrar un fitxer. Els 
&URL; també han estat afegits per a les pàgines d'<command
 >info</command
 > i <command
 >man</command
@@ -249,7 +249,7 @@
 >, o bé moure's d'un mode menys estructurat, emprant els hiperenllaços. </para>
 
 <para
->Els enllaços us poden dur a d'altres parts del mateix document o a un 
document diferent, i també podeu emprar les icones <guiicon
+>Els enllaços us poden dur a altres parts del mateix document o a un document 
diferent, i també podeu emprar les icones <guiicon
 >Enrere</guiicon
 > (fletxa a l'esquerra) o <guiicon
 >Endavant</guiicon
@@ -334,7 +334,7 @@
 <para
 >Les aplicacions es mostren en una estructura en forma d'arbre que recorda 
 >l'estructura del menú <guimenu
 >K</guimenu
->, fent que sigui fàcil el trobar l'aplicació que s'està cercant. </para>
+>, fent que sigui fàcil trobar l'aplicació que s'està cercant. </para>
 </listitem
 > 
 </varlistentry>
@@ -381,7 +381,7 @@
 ></term>
 <listitem>
 <para
->Les pàgines man de &UNIX; estan en el format tradicional de la documentació 
en línia per a sistemes &UNIX;. La majoria de programes en el sistema disposen 
d'una pàgina man. A més existeixen pàgines man per a funcions de programació i 
formats de fitxer. </para>
+>Les pàgines man d'&UNIX; estan en el format tradicional de la documentació en 
línia per a sistemes &UNIX;. La majoria de programes en el sistema disposen 
d'una pàgina man. A més existeixen pàgines man per a funcions de programació i 
formats de fitxer. </para>
 </listitem
 > 
 </varlistentry>
@@ -498,16 +498,16 @@
 ></title>
 
 <para
->Les pàgines man són les pàgines de manual estàndard de &UNIX; i s'han emprat 
durant molts anys en molts sistemes operatius. Són extremadament detallades i 
conformen la millor font d'informació per a la majoria de les ordres i 
aplicacions de &UNIX;. Quan algú diu «RTFM», el manual al que sovint es 
refereix és a la pàgina man.</para>
+>Les pàgines man són les pàgines de manual estàndard d'&UNIX; i s'han emprat 
durant molts anys en molts sistemes operatius. Són extremadament detallades i 
conformen la millor font d'informació per a la majoria de les ordres i 
aplicacions d'&UNIX;. Quan algú diu «RTFM», el manual al qual sovint es 
refereix és a la pàgina man.</para>
 
 <para
 >Les pàgines man no són perfectes. Solen ser detallades, però extremadament 
 >tècniques i sovint escrites per desenvolupadors i per a desenvolupadors. En 
 >alguns casos això les converteix en difícils, fins i tot arribant a ser 
 >incomprensibles per a molts usuaris. Són, però, la millor font d'informació 
 >sòlida en la majoria de les aplicacions de línia d'ordres, i molt sovint 
 >l'única font.</para>
 
 <para
->Si alguna vegada us heu preguntat quin significat té el que la gent en 
ocasions escrigui coses com man(1), es refereixen a la secció del manual a la 
que pertany el terme que se cerca. Advertiu que &khelpcenter; empra nombres per 
a dividir les nombroses pàgines man en seccions, de manera que la recerca 
d'informació sigui més senzilla, si simplement esteu navegant.</para>
+>Si alguna vegada us heu preguntat quin significat té el que la gent a vegades 
escrigui coses com man(1), es refereixen a la secció del manual a la que 
pertany el terme que se cerca. Advertiu que &khelpcenter; empra nombres per 
dividir les nombroses pàgines man en seccions, de manera que la recerca 
d'informació sigui més senzilla, si simplement esteu navegant.</para>
 
 <para
->També estan accessibles les pàgines Info, les quals es pretenia que 
substituïssin a les man. Alguns programadors d'aplicacions ja no actualitzen 
les pàgines man, de manera que si per a dites aplicacions existeix una pàgina 
man i una altra info, aquesta última probablement serà la més recent. La 
majoria d'aplicacions disposen d'una de les dues. Si esteu cercant ajuda per a 
una aplicació de &GNU;, el més probable sigui que la trobeu en una pàgina info 
i no en una pàgina man.</para>
+>També estan accessibles les pàgines Info, les quals es pretenia que 
substituïssin a les man. Alguns programadors d'aplicacions ja no actualitzen 
les pàgines man, de manera que si per a aquestes aplicacions existeix una 
pàgina man i una altra info, aquesta última probablement serà la més recent. La 
majoria d'aplicacions disposen d'una de les dues. Si esteu cercant ajuda per a 
una aplicació de &GNU;, el més probable sigui que la trobeu en una pàgina info 
i no en una pàgina man.</para>
 
 <sect3 id="navigation">
 <title
@@ -518,9 +518,9 @@
 <para
 >Els documents info estan organitzats jeràrquicament de manera que cada pàgina 
 >es diu un node. Tots els documents info tenen un node <guilabel
 >Inici</guilabel
-> «Top», &ead;, la pàgina inicial. Sempre podeu tornar al l'<guilabel
+> «Top», &ead;, la pàgina inicial. Sempre podeu tornar a l'<guilabel
 >Inici</guilabel
-> d'un document prement a <guilabel
+> d'un document prement <guilabel
 >Inici</guilabel
 >.</para>
 
@@ -529,10 +529,10 @@
 >Anterior</guibutton
 > i <guibutton
 >Següent</guibutton
-> s'usen per a moure's a les pàgines anterior i següent del nivell en el que 
us trobeu de la jerarquia.</para>
+> s'usen per a moure's a les pàgines anterior i següent del nivell en què us 
trobeu de la jerarquia.</para>
 
 <para
->El fer clic sobre un element de menú d'un document serveix per a moure's a un 
nivell inferior al que us trobeu. Podeu pujar un nivell prement a <guibutton
+>Fer clic sobre un element de menú d'un document serveix per a moure's a un 
nivell inferior al que us trobeu. Podeu pujar un nivell prement a <guibutton
 >Amunt</guibutton
 >.</para>
 
@@ -547,7 +547,7 @@
 >El glossari del &kde;</title>
 
 <para
->El glossari proporciona un lloc de referència ràpida, on podeu mirar les 
definicions de paraules que us puguin resultar poc familiars. Aquestes van des 
d'aplicacions i tecnologies específiques del &kde; o fins i tot termes 
informàtics de &UNIX;. </para>
+>El glossari proporciona un lloc de referència ràpida, on podeu mirar les 
definicions de paraules que us puguin resultar poc familiars. Aquestes van des 
d'aplicacions i tecnologies específiques del &kde; o fins i tot termes 
informàtics d'&UNIX;. </para>
 
 <para
 >Al plafó de l'esquerra veureu una vista en arbre, amb dues possibilitats: 
 ><guilabel
@@ -566,7 +566,7 @@
 >Les barres d'eines i de menú</title>
 
 <para
->El &khelpcenter; té una interfície mínima, permetent que us concentreu en 
obtenir ajuda i no a tenir que aprendre com usar el navegador de l'ajuda. 
</para>
+>El &khelpcenter; té una interfície mínima, permetent que us concentreu en 
obtenir ajuda i no a haver d'aprendre com usar el navegador de l'ajuda. </para>
 
 <para
 >Les icones disponibles a la barra d'eines són les següents: </para>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/onlinehelp/index.docbook 
new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/onlinehelp/index.docbook
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/docs/onlinehelp/index.docbook 2018-01-09 
01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/docs/onlinehelp/index.docbook 2018-02-06 
01:04:42.000000000 +0100
@@ -66,7 +66,7 @@
 >&nbsp;</term>
 <listitem>
 <para
->Com es fa, consells i trucs que us poden ajudar per a que l'experiència amb 
el programari KDE sigui més agradable i productiva. </para>
+>Com es fa, consells i trucs que us poden ajudar perquè l'experiència amb el 
programari KDE sigui més agradable i productiva. </para>
 </listitem>
 </varlistentry>
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/khelpcenter5.po 
new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/khelpcenter5.po
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/ca/khelpcenter5.po    2018-01-09 
01:53:11.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/ca/khelpcenter5.po    2018-02-06 
01:04:41.000000000 +0100
@@ -484,194 +484,3 @@
 "<b>Espai</b>/<b>Maj+Espai</b> per desplaçar-se, <b>%1</b> per cercar "
 "quelcom, <b>Tab</b>/<b>Maj+Tab</b> per saltar, i <b>Retorn</b> per seguir.</"
 "p>"
-
-#~ msgid "Handler"
-#~ msgstr "Gestor"
-
-#~ msgid "Unable to initialize SearchHandler from file '%1'."
-#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor de cerca pel document «%1»."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Error"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to show selected glossary entry: unable to open file 'glossary."
-#~ "html.in'!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No es pot mostrar l'entrada seleccionada del glossari: no s'ha pogut "
-#~ "obrir el fitxer «glossary.html.in»!"
-
-#~ msgid "ht://dig"
-#~ msgstr "ht://dig"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The fulltext search feature makes use of the ht://dig HTML search engine."
-#~ msgstr ""
-#~ "La característica per a fer recerques de text complet usa el motor de "
-#~ "cerca HTML ht://dig."
-
-#~ msgid "Information about where to get the ht://dig package."
-#~ msgstr "Informació quant a on trobar el paquet ht://dig."
-
-#~ msgid "You can get ht://dig at the ht://dig home page"
-#~ msgstr "Podeu obtenir el ht://dig a la pàgina web del ht://dig"
-
-#~ msgid "Program Locations"
-#~ msgstr "Localitzacions dels programes"
-
-#~ msgid "htsearch:"
-#~ msgstr "htsearch:"
-
-#~ msgid "Enter the URL of the htsearch CGI program."
-#~ msgstr "Introduïu l'URL del programa CGI htsearch."
-
-#~ msgid "Indexer:"
-#~ msgstr "Indexador:"
-
-#~ msgid "Enter the path to your htdig indexer program here."
-#~ msgstr "Introduïu aquí el camí cap al programa indexador htdig."
-
-#~ msgid "htdig database:"
-#~ msgstr "Base de dades htdig:"
-
-#~ msgid "Enter the path to the htdig database folder."
-#~ msgstr "Introduïu el camí cap a la carpeta amb la base de dades d'htdig."
-
-#~ msgid "Change Index Folder"
-#~ msgstr "Canvia la carpeta índex"
-
-#~ msgid "Index folder:"
-#~ msgstr "Carpeta índex:"
-
-#~ msgid "Build Search Indices"
-#~ msgstr "Genera els índexs de cerca"
-
-#~ msgid "Index creation log:"
-#~ msgstr "Bitàcola de la creació de l'índex:"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "Label for button to close search index progress dialog after successful "
-#~ "completion"
-#~ msgid "Close"
-#~ msgstr "Tanca"
-
-#~ msgid "Index creation finished."
-#~ msgstr "S'ha finalitzat la creació de l'índex."
-
-#~ msgctxt "Label for stopping search index generation before completion"
-#~ msgid "Stop"
-#~ msgstr "Atura"
-
-#~ msgid "Details <<"
-#~ msgstr "Detalls <<"
-
-#~ msgid "Details >>"
-#~ msgstr "Detalls >>"
-
-#~ msgid "Build Search Index"
-#~ msgstr "Genera l'índex de cerca"
-
-#~ msgid "Build Index"
-#~ msgstr "Genera l'índex"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To be able to search a document, a search\n"
-#~ "index needs to exist. The status column of the list below shows whether "
-#~ "an index\n"
-#~ "for a document exists.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a poder cercar un document, cal que existeixi un índex de\n"
-#~ "cerca. La columna d'estat de la llista de sota mostra si existeix\n"
-#~ "un índex de cerca d'un document.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create an index, check the box in the list and press the\n"
-#~ "\"Build Index\" button.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a crear un índex, marqueu la casella de la llista i premeu\n"
-#~ "el botó «Genera l'índex».\n"
-
-#~ msgid "Search Scope"
-#~ msgstr "Àmbit de cerca"
-
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Estat"
-
-#~ msgid "Change..."
-#~ msgstr "Canvia..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<qt>The folder <b>%1</b> does not exist; unable to create index.</qt>"
-#~ msgstr "<qt>La carpeta <b>%1</b> no existeix; no es pot crear l'índex.</qt>"
-
-#~ msgctxt "Describes the status of a documentation index that is present"
-#~ msgid "OK"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-#~ msgctxt "Describes the status of a documentation index that is missing"
-#~ msgid "Missing"
-#~ msgstr "Falta"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ " Generic prefix label for error messages when creating documentation "
-#~ "index, first arg is the document's identifier, second is the document's "
-#~ "name"
-#~ msgid "Document '%1' (%2):\n"
-#~ msgstr "Document «%1» (%2):\n"
-
-#~ msgid "No document type."
-#~ msgstr "Cap tipus de document."
-
-#~ msgid "No search handler available for document type '%1'."
-#~ msgstr "No hi ha gestor de cerca per al tipus de document «%1»."
-
-#~ msgid "No indexing command specified for document type '%1'."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha especificat cap ordre d'indexació per al tipus de document «%1»."
-
-#~ msgid "Failed to build index."
-#~ msgstr "Ha fallat en generar l'índex."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error executing indexing build command:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hi ha hagut un error en executar l'ordre de generació de l'índex:\n"
-#~ "%1"
-
-#~ msgid "Unable to start command '%1'."
-#~ msgstr "No s'ha pogut engegar l'ordre «%1»."
-
-#~ msgid "KHelpCenter Index Builder"
-#~ msgstr "Generador de l'índex per a KHelpCenter"
-
-#~ msgid "2003 KDE"
-#~ msgstr "2003 KDE"
-
-#~ msgid "Cornelius Schumacher"
-#~ msgstr "Cornelius Schumacher"
-
-#~ msgid "Document to be indexed"
-#~ msgstr "Document a indexar"
-
-#~ msgid "Index directory"
-#~ msgstr "Directori índex"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A search index does not yet exist. Do you want to create the index now?"
-#~ msgstr "Encara no existeix cap índex de cerca. Desitgeu crear-lo ara?"
-
-#~ msgid "Create"
-#~ msgstr "Crea"
-
-#~ msgid "Do Not Create"
-#~ msgstr "No creïs"
-
-#~ msgid "The KDE Help Center"
-#~ msgstr "El centre d'ajuda del KDE"
-
-#~ msgid "(c) 2003, The KHelpCenter developers"
-#~ msgstr "(c) 2003, els desenvolupadors del KHelpCenter"
-
-#~ msgid "Details &gt;&gt;"
-#~ msgstr "Detalls &gt;&gt;"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khelpcenter-17.12.1/po/ca@valencia/khelpcenter5.po 
new/khelpcenter-17.12.2/po/ca@valencia/khelpcenter5.po
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/ca@valencia/khelpcenter5.po   2018-01-09 
01:53:11.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/ca@valencia/khelpcenter5.po   2018-02-06 
01:04:41.000000000 +0100
@@ -483,194 +483,3 @@
 "<p>Llegiu la documentació del tema en esta finestra.<br /><br />Premeu "
 "<b>Espai</b>/<b>Maj+Espai</b> per desplaçar-se, <b>%1</b> per buscar alguna "
 "cosa, <b>Tab</b>/<b>Maj+Tab</b> per saltar, i <b>Retorn</b> per seguir.</p>"
-
-#~ msgid "Handler"
-#~ msgstr "Gestor"
-
-#~ msgid "Unable to initialize SearchHandler from file '%1'."
-#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor de cerca pel document «%1»."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Error"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to show selected glossary entry: unable to open file 'glossary."
-#~ "html.in'!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No es pot mostrar l'entrada seleccionada del glossari: no s'ha pogut "
-#~ "obrir el fitxer «glossary.html.in»!"
-
-#~ msgid "ht://dig"
-#~ msgstr "ht://dig"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The fulltext search feature makes use of the ht://dig HTML search engine."
-#~ msgstr ""
-#~ "La característica per a fer recerques de text complet usa el motor de "
-#~ "cerca HTML ht://dig."
-
-#~ msgid "Information about where to get the ht://dig package."
-#~ msgstr "Informació quant a on trobar el paquet ht://dig."
-
-#~ msgid "You can get ht://dig at the ht://dig home page"
-#~ msgstr "Podeu obtenir el ht://dig a la pàgina web del ht://dig"
-
-#~ msgid "Program Locations"
-#~ msgstr "Localitzacions dels programes"
-
-#~ msgid "htsearch:"
-#~ msgstr "htsearch:"
-
-#~ msgid "Enter the URL of the htsearch CGI program."
-#~ msgstr "Introduïu l'URL del programa CGI htsearch."
-
-#~ msgid "Indexer:"
-#~ msgstr "Indexador:"
-
-#~ msgid "Enter the path to your htdig indexer program here."
-#~ msgstr "Introduïu aquí el camí cap al programa indexador htdig."
-
-#~ msgid "htdig database:"
-#~ msgstr "Base de dades htdig:"
-
-#~ msgid "Enter the path to the htdig database folder."
-#~ msgstr "Introduïu el camí cap a la carpeta amb la base de dades d'htdig."
-
-#~ msgid "Change Index Folder"
-#~ msgstr "Canvia la carpeta índex"
-
-#~ msgid "Index folder:"
-#~ msgstr "Carpeta índex:"
-
-#~ msgid "Build Search Indices"
-#~ msgstr "Genera els índexs de cerca"
-
-#~ msgid "Index creation log:"
-#~ msgstr "Bitàcola de la creació de l'índex:"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "Label for button to close search index progress dialog after successful "
-#~ "completion"
-#~ msgid "Close"
-#~ msgstr "Tanca"
-
-#~ msgid "Index creation finished."
-#~ msgstr "S'ha finalitzat la creació de l'índex."
-
-#~ msgctxt "Label for stopping search index generation before completion"
-#~ msgid "Stop"
-#~ msgstr "Atura"
-
-#~ msgid "Details <<"
-#~ msgstr "Detalls <<"
-
-#~ msgid "Details >>"
-#~ msgstr "Detalls >>"
-
-#~ msgid "Build Search Index"
-#~ msgstr "Genera l'índex de cerca"
-
-#~ msgid "Build Index"
-#~ msgstr "Genera l'índex"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To be able to search a document, a search\n"
-#~ "index needs to exist. The status column of the list below shows whether "
-#~ "an index\n"
-#~ "for a document exists.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a poder cercar un document, cal que existeixi un índex de\n"
-#~ "cerca. La columna d'estat de la llista de sota mostra si existeix\n"
-#~ "un índex de cerca d'un document.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create an index, check the box in the list and press the\n"
-#~ "\"Build Index\" button.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a crear un índex, marqueu la casella de la llista i premeu\n"
-#~ "el botó «Genera l'índex».\n"
-
-#~ msgid "Search Scope"
-#~ msgstr "Àmbit de cerca"
-
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Estat"
-
-#~ msgid "Change..."
-#~ msgstr "Canvia..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<qt>The folder <b>%1</b> does not exist; unable to create index.</qt>"
-#~ msgstr "<qt>La carpeta <b>%1</b> no existeix; no es pot crear l'índex.</qt>"
-
-#~ msgctxt "Describes the status of a documentation index that is present"
-#~ msgid "OK"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-#~ msgctxt "Describes the status of a documentation index that is missing"
-#~ msgid "Missing"
-#~ msgstr "Falta"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ " Generic prefix label for error messages when creating documentation "
-#~ "index, first arg is the document's identifier, second is the document's "
-#~ "name"
-#~ msgid "Document '%1' (%2):\n"
-#~ msgstr "Document «%1» (%2):\n"
-
-#~ msgid "No document type."
-#~ msgstr "Cap tipus de document."
-
-#~ msgid "No search handler available for document type '%1'."
-#~ msgstr "No hi ha gestor de cerca per al tipus de document «%1»."
-
-#~ msgid "No indexing command specified for document type '%1'."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha especificat cap ordre d'indexació per al tipus de document «%1»."
-
-#~ msgid "Failed to build index."
-#~ msgstr "Ha fallat en generar l'índex."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error executing indexing build command:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hi ha hagut un error en executar l'ordre de generació de l'índex:\n"
-#~ "%1"
-
-#~ msgid "Unable to start command '%1'."
-#~ msgstr "No s'ha pogut engegar l'ordre «%1»."
-
-#~ msgid "KHelpCenter Index Builder"
-#~ msgstr "Generador de l'índex per a KHelpCenter"
-
-#~ msgid "2003 KDE"
-#~ msgstr "2003 KDE"
-
-#~ msgid "Cornelius Schumacher"
-#~ msgstr "Cornelius Schumacher"
-
-#~ msgid "Document to be indexed"
-#~ msgstr "Document a indexar"
-
-#~ msgid "Index directory"
-#~ msgstr "Directori índex"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A search index does not yet exist. Do you want to create the index now?"
-#~ msgstr "Encara no existeix cap índex de cerca. Desitgeu crear-lo ara?"
-
-#~ msgid "Create"
-#~ msgstr "Crea"
-
-#~ msgid "Do Not Create"
-#~ msgstr "No creïs"
-
-#~ msgid "The KDE Help Center"
-#~ msgstr "El centre d'ajuda del KDE"
-
-#~ msgid "(c) 2003, The KHelpCenter developers"
-#~ msgstr "(c) 2003, els desenvolupadors del KHelpCenter"
-
-#~ msgid "Details &gt;&gt;"
-#~ msgstr "Detalls &gt;&gt;"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khelpcenter-17.12.1/po/id/khelpcenter5.po 
new/khelpcenter-17.12.2/po/id/khelpcenter5.po
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/id/khelpcenter5.po    2018-01-09 
01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/id/khelpcenter5.po    2018-02-06 
01:04:41.000000000 +0100
@@ -2,16 +2,16 @@
 # Copyright (C) 2010 This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the khelpcenter package.
 # Andhika Padmawan <andhika.padma...@gmail.com>, 2010-2014.
-# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017.
+# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khelpcenter\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-07-25 03:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-27 21:53+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-09 18:36+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo <wanto...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Indonesian <translation-team...@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Indonesian <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -362,10 +362,9 @@
 msgstr "Bangun Indeks Pencarian..."
 
 #: navigator.cpp:622
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Rebuilding cache... done."
+#, kde-format
 msgid "Updating search index... done."
-msgstr "Membangun ulang tembolok... selesai."
+msgstr "Memperbarui indeks pencarian... kelar."
 
 #: searchengine.cpp:52
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khelpcenter-17.12.1/po/tr/khelpcenter5.po 
new/khelpcenter-17.12.2/po/tr/khelpcenter5.po
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/tr/khelpcenter5.po    2018-01-09 
01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/tr/khelpcenter5.po    2018-02-06 
01:04:42.000000000 +0100
@@ -479,10 +479,10 @@
 "b>/<b>Shift+Space</b> to scroll, <b>%1</b> to find something, <b>Tab</b>/"
 "<b>Shift+Tab</b> to jump, and <b>Enter</b> to follow.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Bu pencerede konu belgelendirmesini okuyun.<br /><br "
-"/><b>Boşluk</b>/<b>ÜstKarakter+Boşluk</b> tuşları ile kaydırın ve <b>%1</b> "
-"tuşu ile bir şey arayın. <b>Sekme</b>/<b>ÜstKarakter+Sekme</b> tuşu ile "
-"atlayın ve takip etmek için <b>Enter</b> tuşuna basın.</p>"
+"<p>Bu pencerede konu belgelendirmesini okuyun.<br /><br /><b>Boşluk</b>/"
+"<b>ÜstKarakter+Boşluk</b> tuşları ile kaydırın ve <b>%1</b> tuşu ile bir şey "
+"arayın. <b>Sekme</b>/<b>ÜstKarakter+Sekme</b> tuşu ile atlayın ve takip "
+"etmek için <b>Enter</b> tuşuna basın.</p>"
 
 #~ msgid "Handler"
 #~ msgstr "İşleyici"
@@ -651,7 +651,8 @@
 #~ msgid ""
 #~ "A search index does not yet exist. Do you want to create the index now?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Bir arama dizini henüz yapılmadı. Dizin şimdi oluşturulmasını ister 
misiniz?"
+#~ "Bir arama dizini henüz yapılmadı. Dizin şimdi oluşturulmasını ister "
+#~ "misiniz?"
 
 #~ msgid "Create"
 #~ msgstr "Oluştur"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khelpcenter-17.12.1/po/zh_CN/khelpcenter5.po 
new/khelpcenter-17.12.2/po/zh_CN/khelpcenter5.po
--- old/khelpcenter-17.12.1/po/zh_CN/khelpcenter5.po  2018-01-09 
01:53:12.000000000 +0100
+++ new/khelpcenter-17.12.2/po/zh_CN/khelpcenter5.po  2018-02-06 
01:04:42.000000000 +0100
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 05:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-25 03:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to