Hello community,

here is the log from the commit of package konsole for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-12 10:03:09
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/konsole (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.konsole.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "konsole"

Mon Feb 12 10:03:09 2018 rev:91 rq:575075 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/konsole/konsole.changes 2018-02-02 
22:20:15.599540016 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.konsole.new/konsole.changes   2018-02-12 
10:03:11.667497981 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:35 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 konsole-17.12.1.tar.xz

New:
----
 konsole-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ konsole.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.txPxZ8/_old 2018-02-12 10:03:12.427470589 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.txPxZ8/_new 2018-02-12 10:03:12.427470589 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      konsole
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ konsole-17.12.1.tar.xz -> konsole-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/konsole-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/konsole-17.12.1/CMakeLists.txt 2018-01-09 01:53:15.000000000 +0100
+++ new/konsole-17.12.2/CMakeLists.txt 2018-02-06 01:05:02.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 # KDE Application Version, managed by release script
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 
 # minimal requirements
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/desktop/konsole.notifyrc 
new/konsole-17.12.2/desktop/konsole.notifyrc
--- old/konsole-17.12.1/desktop/konsole.notifyrc    2018-01-08 
06:04:18.000000000 +0100
+++ new/konsole-17.12.2/desktop/konsole.notifyrc    2018-02-03 
00:38:53.000000000 +0100
@@ -567,7 +567,7 @@
 Name[ru]=Активность в отслеживаемом сеансе
 Name[si]=නිරීක්‍ෂණය කරන වාරයේ ක්‍රියාකාරකම්
 Name[sk]=Aktivita v monitorovanom sedení
-Name[sl]=Dejavnost v nadzorovani seji
+Name[sl]=Dejavnost znotraj nadzorovane seje
 Name[sr]=Активност у надгледаној сесији
 Name[sr@ijekavian]=Активност у надгледаној сесији
 Name[sr@ijekavianlatin]=Aktivnost u nadgledanoj sesiji
@@ -650,7 +650,7 @@
 Comment[se]=Gozihuvvon bargovuorru ealáskii
 Comment[si]=නිරීක්‍ෂණය කරන වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් හඳුනාගැනිනි
 Comment[sk]=Zistená aktivita v monitorovanom sedení
-Comment[sl]=V nadzorovani seji je bila zaznana dejavnost
+Comment[sl]=Znotraj nadzorovane seje je bila zaznana dejavnost
 Comment[sr]=Уочена је активност у надгледаној сесији
 Comment[sr@ijekavian]=Уочена је активност у надгледаној сесији
 Comment[sr@ijekavianlatin]=Uočena je aktivnost u nadgledanoj sesiji
@@ -809,7 +809,7 @@
 Name[ru]=Молчание в отслеживаемом сеансе
 Name[si]=නිරීක්‍ෂණය කරන වාරයේ නිශ්ශබ්දතාවක්
 Name[sk]=Nečinnosť v monitorovanom sedení
-Name[sl]=Nedejavnost v nadzorovani seji
+Name[sl]=Nedejavnost znotraj nadzorovane seje
 Name[sr]=Тишина у надгледаној сесији
 Name[sr@ijekavian]=Тишина у надгледаној сесији
 Name[sr@ijekavianlatin]=Tišina u nadgledanoj sesiji
@@ -892,7 +892,7 @@
 Comment[se]=Gozihuvvon bargovuorru javohuvvui
 Comment[si]=නිරීක්‍ෂණය කරන වාරයේ නිශ්ශබ්දතාවක් හඳුනාගැනිනි
 Comment[sk]=Zistená nečinnosť v monitorovanom sedení
-Comment[sl]=V nadzorovani seji je bila zaznana nedejavnost
+Comment[sl]=Znotraj nadzorovane seje je bila zaznana nedejavnost
 Comment[sr]=Уочена је тишина у надгледаној сесији
 Comment[sr@ijekavian]=Уочена је тишина у надгледаној сесији
 Comment[sr@ijekavianlatin]=Uočena je tišina u nadgledanoj sesiji
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/ca/docs/konsole/index.docbook 
new/konsole-17.12.2/po/ca/docs/konsole/index.docbook
--- old/konsole-17.12.1/po/ca/docs/konsole/index.docbook    2018-01-09 
01:53:15.000000000 +0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/ca/docs/konsole/index.docbook    2018-02-06 
01:05:01.000000000 +0100
@@ -254,7 +254,7 @@
 >Botons del ratolí</title>
 
 <para
->Aquesta secció detalla la utilització dels botons del ratolí per a dretans. 
Per a esquerrans, canvieu els botons esquerra i dret en el text que segueix. 
</para>
+>Aquesta secció detalla la utilització dels botons del ratolí per a dretans. 
Per a esquerrans, canvieu els botons esquerre i dret en el text que segueix. 
</para>
 
 <variablelist>
 
@@ -373,7 +373,7 @@
 <listitem
 ><para
 ><guimenuitem
->Mostra la barra de menú</guimenuitem
+>Mostra la barra de menús</guimenuitem
 >, només quan està oculta</para
 ></listitem>
 <listitem
@@ -534,11 +534,11 @@
 
 <sect1 id="menubar">
 <title
->La barra de menú</title>
+>La barra de menús</title>
 
 <para
->La barra de menú es troba a la part superior de la finestra del &konsole;. Si 
el menú està ocult, es pot arribar a <guimenuitem
->Mostra la barra de menú</guimenuitem
+>La barra de menús es troba a la part superior de la finestra del &konsole;. 
Si el menú està ocult, es pot arribar a <guimenuitem
+>Mostra la barra de menús</guimenuitem
 > fent clic <mousebutton
 >dret</mousebutton
 > a la finestra (sempre que no hi hagi una aplicació a pantalla completa en 
 > aquesta finestra, com «vi», «minicom», &etc;) La drecera per omissió es 
 > llista després de cada element de menú. </para>
@@ -547,7 +547,7 @@
 >&Ctrl;&Maj;<keycap
 >M</keycap
 ></keycombo
-> per a mostrar o ocultar la barra de menú. </para>
+> per a mostrar o ocultar la barra de menús. </para>
 <sect2 id="file-menu">
 <title
 >El menú Fitxer</title>
@@ -1664,13 +1664,13 @@
 > <guimenu
 >Arranjament</guimenu
 ><guimenuitem
->Mostra la barra de menú</guimenuitem
+>Mostra la barra de menús</guimenuitem
 ></menuchoice
 ></term>
 <listitem
 ><para
 ><action
->Canvia la visibilitat de la barra de menú.</action
+>Canvia la visibilitat de la barra de menús.</action
 ></para
 ></listitem>
 </varlistentry>
@@ -2197,7 +2197,7 @@
 ><para
 ><action
 >Mostra</action
-> la barra de menú, anul·la el comportament per omissió. </para
+> la barra de menús, anul·la el comportament per omissió. </para
 ></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -2210,7 +2210,7 @@
 ><para
 ><action
 >Oculta</action
-> la barra de menú, anul·la el comportament per omissió. </para
+> la barra de menús, anul·la el comportament per omissió. </para
 ></listitem>
 </varlistentry>
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/ca/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/ca/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/ca/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/ca/konsole.po    2018-02-06 01:05:00.000000000 
+0100
@@ -3460,148 +3460,3 @@
 #, kde-format
 msgid "&Stop"
 msgstr "&Atura"
-
-#~ msgid "Qt 5.9+ has changes that will affect the below two options."
-#~ msgstr "Les Qt 5.9+ tenen canvis que afecten les dues opcions següents."
-
-#~| msgctxt "@title"
-#~| msgid "Konsole"
-#~ msgctxt "@title"
-#~ msgid "Demo KonsolePart"
-#~ msgstr "Demo de la KonsolePart"
-
-#~| msgctxt "@info:credit"
-#~| msgid "(c) 1997-2017, The Konsole Developers"
-#~ msgctxt "@info:credit"
-#~ msgid "(c) 2017, The Konsole Developers"
-#~ msgstr "(c) 2017, The Konsole Developers"
-
-#~ msgctxt "@title:column Display profile in file menu"
-#~ msgid "Show in Menu"
-#~ msgstr "Mostra en el menú"
-
-#~ msgid "Show URL hint overlays that can be triggered when holding down CTRL."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mostra les pistes superposades dels URL que es poden activar en mantenir "
-#~ "premuda CTRL."
-
-#~ msgid "Enable URL hints"
-#~ msgstr "Activa les pistes dels URL"
-
-#~ msgid "DEC VT420 Terminal"
-#~ msgstr "Terminal DEC VT420"
-
-#~ msgctxt "@info:shell"
-#~ msgid "Use --nofork to run in the foreground (helpful with the -e option)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Utilitzeu --nofork per executar en segon pla (és útil amb l'opció -e)."
-
-#~ msgctxt "@title:window"
-#~ msgid "Manage Profiles"
-#~ msgstr "Gestió de perfils"
-
-#~ msgid "Manage Profiles..."
-#~ msgstr "Gestió de perfils..."
-
-#~ msgctxt "@title"
-#~ msgid "<application>Konsole</application>"
-#~ msgstr "<application>Konsole</application>"
-
-#~ msgid "Shell"
-#~ msgstr "Intèrpret d'ordres"
-
-#~ msgid "--- Type anything in this box ---"
-#~ msgstr "--- Introduïu qualsevol cosa en aquest quadre ---"
-
-#~ msgid "Toggle Background Window"
-#~ msgstr "Commutació de la finestra de fons"
-
-#~ msgid "Set the window size and position for this profile when exiting"
-#~ msgstr ""
-#~ "Estableix la mida i posició de la finestra per aquest perfil en sortir"
-
-#~ msgid "Save window size and position on exit"
-#~ msgstr "Desa la mida i posició de la finestra en sortir"
-
-#~ msgid "Accessible Color Scheme"
-#~ msgstr "Esquema de color accessible"
-
-#~ msgid "%1, size %2"
-#~ msgstr "%1, mida %2"
-
-#~ msgctxt "@item:inrange Minimum Size"
-#~ msgid "Small"
-#~ msgstr "Petita"
-
-#~ msgid "Adjust the font size used in this profile"
-#~ msgstr "Ajusta la mida del tipus de lletra usat en aquest perfil"
-
-#~ msgctxt "@item:inrange Maximum Size"
-#~ msgid "Large"
-#~ msgstr "Gran"
-
-#~ msgctxt "@info:tooltip"
-#~ msgid "Close current tab"
-#~ msgstr "Tanca la pestanya actual"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Try to enable transparency, even if the system does not appear to support "
-#~ "it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Intenta habilitar els fons transparents, encara que el sistema no sembla "
-#~ "que els permeti."
-
-#~ msgid "Input"
-#~ msgstr "Entrada"
-
-#~ msgid "Mouse Interaction"
-#~ msgstr "Interacció del ratolí"
-
-#~ msgid "Edit normal tab title format"
-#~ msgstr "Edita el format normal del títol de la pestanya"
-
-#~ msgid "Edit tab title format used when executing remote commands"
-#~ msgstr ""
-#~ "Edita el format del títol de la pestanya usat en executar ordres remotes"
-
-#~ msgid "Allow terminal programs to resize the window"
-#~ msgstr ""
-#~ "Permetre el redimensionament de la finestra als programes de terminal"
-
-#~ msgid "Allow programs to resize terminal window"
-#~ msgstr ""
-#~ "Permetre el redimensionament de la finestra de terminal als programes"
-
-#~ msgid "Wallpaper:"
-#~ msgstr "Fons d'escriptori:"
-
-#~ msgid "The wallpaper picture file path"
-#~ msgstr "El camí al fitxer d'imatge de fons d'escriptori"
-
-#~ msgid "&Switch Profile"
-#~ msgstr "Can&via de perfil"
-
-#~ msgid "Debug"
-#~ msgstr "Depuració"
-
-#~ msgid "Command to execute"
-#~ msgstr "Ordre a executar"
-
-#~ msgid "Show or hide the menu bar in terminal windows"
-#~ msgstr "Mostra o oculta la barra de menús a les finestres de terminal"
-
-#~ msgid "Tab Bar"
-#~ msgstr "Barra de pestanyes"
-
-#~ msgid "Seconds to detect silence:"
-#~ msgstr "Segons per detectar silenci:"
-
-#~ msgid "Fixed number of lines: "
-#~ msgstr "Nombre fix de línies: "
-
-#~ msgctxt "@option:radio Conceal the scroll bar"
-#~ msgid "Hidden"
-#~ msgstr "Ocult"
-
-#~ msgid "&Paste as text"
-#~ msgstr "&Enganxa com a text"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/gl/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/gl/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/gl/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/gl/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -21,7 +21,7 @@
 "Project-Id-Version: konsole\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-23 04:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-07 18:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-28 05:53+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -2604,8 +2604,8 @@
 "The program '%1' is in this session would not die. Are you sure you want to "
 "kill it by force?"
 msgstr ""
-"O programa «%1» desta sesión non se dá morto. Seguro que quere matalo á "
-"forza?"
+"O programa «%1» está nesta sesión e non se dá morto. Seguro que quere matalo "
+"á forza?"
 
 #: SessionController.cpp:1418
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/id/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/id/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/id/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/id/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -2,16 +2,16 @@
 # Copyright (C) 2010 This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the konsole package.
 # Andhika Padmawan <andhika.padma...@gmail.com>, 2010-2014.
-# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017.
+# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: konsole\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-23 04:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-27 21:50+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-25 21:30+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo <wanto...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Indonesian <translation-team...@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Indonesian <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -806,7 +806,7 @@
 "Configure Konsole->General->Use current window size on next startup must be "
 "disabled for these entries to work."
 msgstr ""
-"Konfigurasi Konsole->Umum->Gunakan ukuran jendela saat ini pada startup "
+"Konfigurasi Konsole->Umum->Gunakan ukuran jendela saat ini pada permulaian "
 "berikutnya harus dinonaktifkan agar entri ini bekerja."
 
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_12)
@@ -1924,7 +1924,7 @@
 #, kde-format
 msgctxt "@info:credit"
 msgid "Bug fixes and improved startup performance"
-msgstr "Perbaikan bug dan peningkatan performa startup"
+msgstr "Perbaikan bug dan peningkatan performa permulaian"
 
 #: main.cpp:307
 #, kde-format
@@ -2092,7 +2092,7 @@
 #, kde-format
 msgctxt "@title:menu"
 msgid "&Bookmarks"
-msgstr "&Penanda"
+msgstr "&Markah"
 
 #: MainWindow.cpp:361
 #, kde-format
@@ -2412,7 +2412,7 @@
 #: SessionController.cpp:339
 #, kde-format
 msgid "Konsole does not know how to open the bookmark: "
-msgstr "Konsole tak tahu bagaimana cara untuk membuka penanda: "
+msgstr "Konsole tak tahu bagaimana cara untuk membuka markah: "
 
 #: SessionController.cpp:397
 #, kde-format
@@ -2687,7 +2687,7 @@
 #: SessionController.cpp:1729
 #, kde-format
 msgid "%1 is an invalid URL, the output could not be saved."
-msgstr "%1 adalah URL yang tidak valid, keluaran tak dapat disimpan."
+msgstr "%1 adalah URL yang tidak sah, keluaran tak dapat disimpan."
 
 #: SessionController.cpp:1804
 #, kde-format
@@ -2799,7 +2799,7 @@
 #: settings/GeneralSettings.ui:69 settings/konsole.kcfg:34
 #, kde-format
 msgid "Use current window size on next startup"
-msgstr "Gunakan ukuran jendela saat ini pada startup berikutnya"
+msgstr "Gunakan ukuran jendela saat ini pada permulaian berikutnya"
 
 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QCheckBox, kcfg_UseSingleInstance)
 #. i18n: ectx: tooltip, entry (UseSingleInstance), group (KonsoleWindow)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/it/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/it/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/it/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/it/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 # Pino Toscano <toscano.p...@tiscali.it>, 2006.
 # Andrea Celli <andrea.ce...@libero.it>, 2007.
 # Federico Zenith <federico.zen...@member.fsf.org>, 2008, 2012, 2013, 2014, 
2015.
-# Vincenzo Reale <smart2...@baslug.org>, 2016, 2017.
+# Vincenzo Reale <smart2...@baslug.org>, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: konsole\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/nn/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/nn/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/nn/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/nn/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Translation of konsole to Norwegian Nynorsk
 #
 # Gaute Hvoslef Kvalnes <ga...@verdsveven.com>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 
2005.
-# Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 
2016, 2017.
+# Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 
2016, 2017, 2018.
 # Håvard Korsvoll <korsv...@skulelinux.no>, 2008.
 # Eirik U. Birkeland <eir...@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
 # Olav Selseng Vestreim <o.v...@operamail.com>, 2015.
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: konsole\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-09-03 02:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-03 17:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-11-23 04:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-21 15:25+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nn\n"
@@ -576,17 +576,17 @@
 msgid "Profile name is empty."
 msgstr "Profilnamnet er tomt."
 
-#: EditProfileDialog.cpp:334
+#: EditProfileDialog.cpp:344
 #, kde-format
 msgid "Edit Environment"
 msgstr "Endra omgjevnad"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:335
+#: EditProfileDialog.cpp:345
 #, kde-format
 msgid "One environment variable per line"
 msgstr "Éin miljøvariabel per linje"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:359
+#: EditProfileDialog.cpp:376
 #, kde-format
 msgctxt "Unit of time"
 msgid " second"
@@ -594,17 +594,17 @@
 msgstr[0] " sekund"
 msgstr[1] " sekund"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:436
+#: EditProfileDialog.cpp:453
 #, kde-format
 msgid "Select Initial Directory"
 msgstr "Vel startmappe"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:658
+#: EditProfileDialog.cpp:675
 #, kde-format
 msgid "%1"
 msgstr "%1"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:871
+#: EditProfileDialog.cpp:888
 #, kde-format
 msgid ""
 "This color scheme uses a transparent background which does not appear to be "
@@ -613,7 +613,7 @@
 "Dette fargeoppsettet brukar ein gjennomsiktig bakgrunn og det ser ikkje ut "
 "til at skrivebordet ditt støttar dette."
 
-#: EditProfileDialog.cpp:877
+#: EditProfileDialog.cpp:894
 #, kde-format
 msgid ""
 "Konsole was started before desktop effects were enabled. You need to restart "
@@ -622,27 +622,27 @@
 "Konsole vart starta før skrivebordseffektane. Start Konsole på nytt for å ta "
 "i bruk gjennomsiktig bakgrunn."
 
-#: EditProfileDialog.cpp:991 EditProfileDialog.cpp:1003
+#: EditProfileDialog.cpp:1008 EditProfileDialog.cpp:1020
 #, kde-format
 msgid "New Key Binding List"
 msgstr "Ny tastebindingsliste"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:993
+#: EditProfileDialog.cpp:1010
 #, kde-format
 msgid "Edit Key Binding List"
 msgstr "Endra tastebindingsliste"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:1422
+#: EditProfileDialog.cpp:1439
 #, kde-format
 msgid "Select Any Font"
 msgstr "Vel ei skrift"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:1425
+#: EditProfileDialog.cpp:1442
 #, kde-format
 msgid "Select Fixed Width Font"
 msgstr "Vel skrift med fast breidd"
 
-#: EditProfileDialog.cpp:1477
+#: EditProfileDialog.cpp:1494
 #, kde-format
 msgid "AaZz09..."
 msgstr "AaÅå09 …"
@@ -1159,7 +1159,7 @@
 msgid "Trim trailing spaces in selected text, useful in some instances"
 msgstr ""
 "Automatisk rediger merkt tekst for etterfølgjande mellomrom; dette kan vera "
-"nyttig i somme høve. "
+"nyttig i somme høve."
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, trimTrailingSpacesButton)
 #: EditProfileDialog.ui:934
@@ -2131,14 +2131,14 @@
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, printerFriendly)
 #. i18n: ectx: label, entry (PrinterFriendly), group (PrintOptions)
-#: PrintOptions.ui:39 settings/konsole.kcfg:110
+#: PrintOptions.ui:39 settings/konsole.kcfg:114
 #, kde-format
 msgid "Printer &friendly mode (black text, no background)"
 msgstr "Skrivar&vennleg modus (svart tekst, ingen bakgrunn)"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, scaleOutput)
 #. i18n: ectx: label, entry (ScaleOutput), group (PrintOptions)
-#: PrintOptions.ui:46 settings/konsole.kcfg:114
+#: PrintOptions.ui:46 settings/konsole.kcfg:118
 #, kde-format
 msgid "&Scale output"
 msgstr "&Skaler utdata"
@@ -2700,7 +2700,7 @@
 
 #. i18n: ectx: property (filter), widget (KUrlRequester, 
kcfg_scrollbackUseSpecifiedLocationDirectory)
 #. i18n: ectx: property (filter), widget (KUrlRequester, 
kcfg_TabBarUserStyleSheetFile)
-#: settings/FileLocationSettings.ui:156 settings/TabBarSettings.ui:108
+#: settings/FileLocationSettings.ui:156 settings/TabBarSettings.ui:81
 #, kde-format
 msgid "text/css"
 msgstr "text/css"
@@ -2926,26 +2926,32 @@
 msgid "Control where to put the new tab"
 msgstr "Styr kor den nye fana skal plasserast"
 
+#. i18n: ectx: label, entry (ExpandTabWidth), group (TabBar)
+#: settings/konsole.kcfg:108
+#, kde-format
+msgid "Expand the tab widths (Qt5.9+ uses the full window width)"
+msgstr "Utvid fanebreidder (Qt5.9+ brukar full vindaugsbreidd)"
+
 #. i18n: ectx: label, entry (scrollbackUseSystemLocation), group (FileLocation)
-#: settings/konsole.kcfg:120
+#: settings/konsole.kcfg:124
 #, kde-format
 msgid "For scrollback files, use system-wide folder location"
 msgstr "Bruk systemplassering for rulleminnefiler"
 
 #. i18n: ectx: label, entry (scrollbackUseCacheLocation), group (FileLocation)
-#: settings/konsole.kcfg:124
+#: settings/konsole.kcfg:128
 #, kde-format
 msgid "For scrollback files, use user's specific folder location"
 msgstr "Bruk brukarvalt plassering for rulleminnefiler"
 
 #. i18n: ectx: label, entry (scrollbackUseSpecifiedLocation), group 
(FileLocation)
-#: settings/konsole.kcfg:128
+#: settings/konsole.kcfg:132
 #, kde-format
 msgid "For scrollback files, use specified folder location"
 msgstr "Bruk brukarvalt plassering for rulleminnefiler"
 
 #. i18n: ectx: label, entry (scrollbackUseSpecifiedLocationDirectory), group 
(FileLocation)
-#: settings/konsole.kcfg:132
+#: settings/konsole.kcfg:136
 #, kde-format
 msgid "For scrollback files, use this folder"
 msgstr "Bruk denne mappa for rulleminnefiler"
@@ -3059,11 +3065,11 @@
 msgid "&Set as Default"
 msgstr "&Bruk som standard"
 
-#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_1)
+#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
 #: settings/TabBarSettings.ui:23
 #, kde-format
-msgid "Tab bar visibility:"
-msgstr "Vising av fanelinja:"
+msgid "Tab bar position:"
+msgstr "Plassering av fanelinja:"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_TabBarVisibility)
 #: settings/TabBarSettings.ui:40
@@ -3083,23 +3089,17 @@
 msgid "Always Hide Tab Bar"
 msgstr "Gøym alltid fanelinja"
 
-#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
+#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_1)
 #: settings/TabBarSettings.ui:58
 #, kde-format
-msgid "Tab bar position:"
-msgstr "Plassering av fanelinja:"
-
-#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_TabBarPosition)
-#: settings/TabBarSettings.ui:75
-#, kde-format
-msgid "Above Terminal Area"
-msgstr "Over terminalområdet"
+msgid "Tab bar visibility:"
+msgstr "Vising av fanelinja:"
 
-#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_TabBarPosition)
-#: settings/TabBarSettings.ui:80
+#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ExpandTabWidth)
+#: settings/TabBarSettings.ui:68
 #, kde-format
-msgid "Below Terminal Area"
-msgstr "Under terminalområdet"
+msgid "Expand Individual Tab Widths to Full Window"
+msgstr "Utvid einskilde fanebreidder til å dekkja heile vindauget"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ShowQuickButtons)
 #: settings/TabBarSettings.ui:88
@@ -3113,26 +3113,45 @@
 msgid "Use user-defined stylesheet"
 msgstr "Bruk brukartilpassa stilsett"
 
+#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_TabBarPosition)
+#: settings/TabBarSettings.ui:109
+#, kde-format
+msgid "Above Terminal Area"
+msgstr "Over terminalområdet"
+
+#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_TabBarPosition)
+#: settings/TabBarSettings.ui:114
+#, kde-format
+msgid "Below Terminal Area"
+msgstr "Under terminalområdet"
+
+#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, Qt59label)
+#: settings/TabBarSettings.ui:128
+#, kde-format
+msgid "Starting with Qt 5.9, the next two options will have different affects."
+msgstr ""
+"Frå og med Qt 5.9 vil dei neste to innstillingane har ein annan effekt."
+
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
-#: settings/TabBarSettings.ui:118
+#: settings/TabBarSettings.ui:144
 #, kde-format
 msgid "Behavior"
 msgstr "Åtferd"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
-#: settings/TabBarSettings.ui:124
+#: settings/TabBarSettings.ui:150
 #, kde-format
 msgid "New tab behavior:"
 msgstr "Åtferd for ny fane:"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_NewTabBehavior)
-#: settings/TabBarSettings.ui:141
+#: settings/TabBarSettings.ui:167
 #, kde-format
 msgid "Put New Tab At The End"
 msgstr "Legg nye faner til slutt."
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, kcfg_NewTabBehavior)
-#: settings/TabBarSettings.ui:146
+#: settings/TabBarSettings.ui:172
 #, kde-format
 msgid "Put New Tab After Current Tab"
 msgstr "Legg ny fane etter gjeldande fane"
@@ -3254,43 +3273,43 @@
 msgid "Change &Directory To"
 msgstr "Byt &mappe til"
 
-#: ViewContainer.cpp:300
+#: ViewContainer.cpp:306
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "&Detach Tab"
 msgstr "&Kopla frå fane"
 
-#: ViewContainer.cpp:305
+#: ViewContainer.cpp:311
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "&Rename Tab..."
 msgstr "&Endra namn på fane …"
 
-#: ViewContainer.cpp:311
+#: ViewContainer.cpp:317
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "&Close Tab"
 msgstr "&Lukk fane"
 
-#: ViewContainer.cpp:318
+#: ViewContainer.cpp:324
 #, kde-format
 msgctxt "@info:tooltip"
 msgid "Create new tab"
 msgstr "Lag ny fane"
 
-#: ViewContainer.cpp:320
+#: ViewContainer.cpp:326
 #, kde-format
 msgctxt "@info:whatsthis"
 msgid "Create a new tab. Press and hold to select profile from menu"
 msgstr "Lag ei ny fane. Trykk og hald for å velja profil frå meny."
 
-#: ViewContainer.cpp:334
+#: ViewContainer.cpp:340
 #, kde-format
 msgctxt "@info:tooltip"
 msgid "Close tab"
 msgstr "Lukk fane"
 
-#: ViewContainer.cpp:335
+#: ViewContainer.cpp:341
 #, kde-format
 msgctxt "@info:whatsthis"
 msgid "Close the active tab"
@@ -3306,85 +3325,85 @@
 "<title>Fanelinja</title><para>Fanelinja lèt deg flytta og byta mellom faner. "
 "Du kan dobbeltklikka på ei fane for å redigera namnet hennar.</para>"
 
-#: ViewManager.cpp:138
+#: ViewManager.cpp:139
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Next Tab"
 msgstr "Neste fane"
 
-#: ViewManager.cpp:139
+#: ViewManager.cpp:140
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Previous Tab"
 msgstr "Førre fane"
 
-#: ViewManager.cpp:141
+#: ViewManager.cpp:142
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Switch to Last Tab"
 msgstr "Byt til siste fane"
 
-#: ViewManager.cpp:143
+#: ViewManager.cpp:144
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Next View Container"
 msgstr "Neste visingshaldar"
 
-#: ViewManager.cpp:145
+#: ViewManager.cpp:146
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Move Tab Left"
 msgstr "Flytt fane til venstre"
 
-#: ViewManager.cpp:147
+#: ViewManager.cpp:148
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Move Tab Right"
 msgstr "Flytt fane til høgre"
 
-#: ViewManager.cpp:155
+#: ViewManager.cpp:156
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "Split View Left/Right"
 msgstr "Del visinga venstre/høgre"
 
-#: ViewManager.cpp:163
+#: ViewManager.cpp:164
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "Split View Top/Bottom"
 msgstr "Del visinga oppe/nede"
 
-#: ViewManager.cpp:168
+#: ViewManager.cpp:169
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu Close Active View"
 msgid "Close Active"
 msgstr "Lukk gjeldande"
 
-#: ViewManager.cpp:179
+#: ViewManager.cpp:180
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu Close Other Views"
 msgid "Close Others"
 msgstr "Lukk andre"
 
-#: ViewManager.cpp:189
+#: ViewManager.cpp:190
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "Expand View"
 msgstr "Utvid vising"
 
-#: ViewManager.cpp:199
+#: ViewManager.cpp:200
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "Shrink View"
 msgstr "Forminsk vising"
 
-#: ViewManager.cpp:212
+#: ViewManager.cpp:213
 #, kde-format
 msgctxt "@action:inmenu"
 msgid "D&etach Current Tab"
 msgstr "&Kopla frå fana"
 
-#: ViewManager.cpp:236
+#: ViewManager.cpp:237
 #, kde-format
 msgctxt "@action Shortcut entry"
 msgid "Switch to Tab %1"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/sl/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/sl/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/sl/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/sl/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 # translation of konsole.po to
 # Translation of konsole.po to Slovenian
 # SLOVENIAN TRANSLATION OF KONSOLE.
-# $Id: konsole.po 1505109 2017-11-23 04:41:37Z scripty $
+# $Id: konsole.po 1508643 2018-01-14 05:17:11Z scripty $
 # $Source$
 #
 # Copyright (C) 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, 
Inc.
@@ -10,13 +10,13 @@
 # Gregor Rakar <gregor.ra...@kiss.si>, 2003, 2004, 2005.
 # Jure Repinc <j...@holodeck1.com>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.
 # Andrej Vernekar <andrej.verne...@moj.net>, 2007, 2011.
-# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
+# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: konsole\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-23 04:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-15 14:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-13 18:31+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>\n"
 "Language-Team: Slovenian <lugos-...@lugos.si>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -1161,14 +1161,13 @@
 #, kde-format
 msgid "Trim trailing spaces in selected text, useful in some instances"
 msgstr ""
-"Odstrani presledke na koncu v izbranem besedilu (uporabno v nekaterih "
-"primerih)"
+"Odstrani končne presledke v izbranem besedilu (uporabno v nekaterih primerih)"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, trimTrailingSpacesButton)
 #: EditProfileDialog.ui:934
 #, kde-format
 msgid "Trim trailing spaces"
-msgstr "Odstrani presledke na koncu"
+msgstr "Odstrani končne presledke"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_13)
 #: EditProfileDialog.ui:954
@@ -2720,6 +2719,8 @@
 "For the 'Use user specific location', any application using KonsolePart will "
 "have the app name instead of konsole."
 msgstr ""
+"Za »Uporabi uporabniško določeno mesto« bo imel vsak program, ki uporablja "
+"KonsolePart imel ime programa namesto konsole."
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
 #: settings/FileLocationSettings.ui:211
@@ -2938,7 +2939,7 @@
 #: settings/konsole.kcfg:108
 #, kde-format
 msgid "Expand the tab widths (Qt5.9+ uses the full window width)"
-msgstr ""
+msgstr "Razširi širine zavihkov (Qt5.9+ uporablja polno širino okna)"
 
 #. i18n: ectx: label, entry (scrollbackUseSystemLocation), group (FileLocation)
 #: settings/konsole.kcfg:124
@@ -3106,7 +3107,7 @@
 #: settings/TabBarSettings.ui:68
 #, kde-format
 msgid "Expand Individual Tab Widths to Full Window"
-msgstr ""
+msgstr "Razširi posamezne širine zavihkov na polno okno"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ShowQuickButtons)
 #: settings/TabBarSettings.ui:88
@@ -3137,6 +3138,8 @@
 #, kde-format
 msgid "Starting with Qt 5.9, the next two options will have different affects."
 msgstr ""
+"V različici Qt novejši od 5.9 bosta imeli naslednji dve možnosti različne "
+"učinke."
 
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
 #: settings/TabBarSettings.ui:144
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/tr/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/tr/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/tr/konsole.po    2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/tr/konsole.po    2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -783,8 +783,8 @@
 "Configure Konsole->General->Use current window size on next startup must be "
 "disabled for these entries to work."
 msgstr ""
-"Bu girdiklerin çalışabilmesi için Konsol Uygulamasını Yapılandır->Genel->"
-"Sonraki başlangıçta geçerli pencere boyutunu kullan devre dışı olmalıdır."
+"Bu girdiklerin çalışabilmesi için Konsol Uygulamasını Yapılandır->Genel-"
+">Sonraki başlangıçta geçerli pencere boyutunu kullan devre dışı olmalıdır."
 
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_12)
 #: EditProfileDialog.ui:310
@@ -2066,8 +2066,10 @@
 msgid "There is a process running in this window. Do you still want to quit?"
 msgid_plural ""
 "There are %1 processes running in this window. Do you still want to quit?"
-msgstr[0] "Bu pencerede bir işlem çalışıyor. Çıkmak istediğinizden emin 
misiniz?"
-msgstr[1] "Bu pencerede %1 işlem çalışıyor. Çıkmak istediğinizden emin 
misiniz?"
+msgstr[0] ""
+"Bu pencerede bir işlem çalışıyor. Çıkmak istediğinizden emin misiniz?"
+msgstr[1] ""
+"Bu pencerede %1 işlem çalışıyor. Çıkmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: MainWindow.cpp:612 MainWindow.cpp:627
 #, kde-format
@@ -2966,13 +2968,11 @@
 "a change to how these are handled.</body></html>"
 msgstr ""
 "<html><head/><body><p>KonsolePart profillerinin paylaşımı için kullanılacak "
-"olan uygulamalar.</p><p>Konsole veya diğer uyuglamalar ile "
-"paylaşılmazlar:<ul><li>varsayılan profil</li><li>menüde "
-"göster</li><li>kısayollar</li></ul></p><p>Konsole'yi açmaktan çekinmeyin <a "
-"href=\""
-"https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=konsole&component=";
-"kpart\">hata raporlama</a> nasıl işlediğini anlamak "
-"istiyorsanız.</body></html>"
+"olan uygulamalar.</p><p>Konsole veya diğer uyuglamalar ile paylaşılmazlar:"
+"<ul><li>varsayılan profil</li><li>menüde göster</li><li>kısayollar</li></"
+"ul></p><p>Konsole'yi açmaktan çekinmeyin <a href=\"https://bugs.kde.org/";
+"enter_bug.cgi?format=guided&product=konsole&component=kpart\">hata "
+"raporlama</a> nasıl işlediğini anlamak istiyorsanız.</body></html>"
 
 #: settings/ProfileSettings.cpp:147
 #, kde-format
@@ -3256,10 +3256,10 @@
 "b> to resume. Click <a href=\"#close\">here</a> to dismiss this message.</"
 "qt>"
 msgstr ""
-"<qt>Çıktı Ctrl+S kısayolu kullanılarak <a href=\""
-"http://en.wikipedia.org/wiki/Software_flow_control\";>geçici olarak "
-"durduruldu</a>. Devam etmek için <b>Ctrl+Q</b> kısayolunu kullanın. Bu "
-"mesajı kapatmak için <a href=\"#close\">buraya</a> tıklayın.</qt>"
+"<qt>Çıktı Ctrl+S kısayolu kullanılarak <a href=\"http://en.wikipedia.org/";
+"wiki/Software_flow_control\">geçici olarak durduruldu</a>. Devam etmek için "
+"<b>Ctrl+Q</b> kısayolunu kullanın. Bu mesajı kapatmak için <a href=\"#close"
+"\">buraya</a> tıklayın.</qt>"
 
 #: TerminalDisplay.cpp:3356
 #, kde-format
@@ -3321,8 +3321,8 @@
 "You can double-click a tab to change its name.</para>"
 msgstr ""
 "<title>Sekme Çubuğu</title><para>Sekme çubuğu sekmeler arasında geçiş "
-"yapmanızı sağlar. Bir sekmenin adını değiştirmek için sekmeye çift "
-"tıklayın.</para>"
+"yapmanızı sağlar. Bir sekmenin adını değiştirmek için sekmeye çift tıklayın."
+"</para>"
 
 #: ViewManager.cpp:139
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/konsole-17.12.1/po/zh_CN/konsole.po 
new/konsole-17.12.2/po/zh_CN/konsole.po
--- old/konsole-17.12.1/po/zh_CN/konsole.po   2018-01-09 01:53:15.000000000 
+0100
+++ new/konsole-17.12.2/po/zh_CN/konsole.po   2018-02-06 01:05:01.000000000 
+0100
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-11-23 04:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
Reply via email to