Hello community,

here is the log from the commit of package kblackbox for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:36:23
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kblackbox (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kblackbox.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kblackbox"

Wed Feb 14 09:36:23 2018 rev:72 rq:574998 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kblackbox/kblackbox.changes   2018-01-22 
16:12:17.375417057 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kblackbox.new/kblackbox.changes 2018-02-14 
09:36:26.257010852 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:34 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kblackbox-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kblackbox-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kblackbox.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.eeGlDT/_old 2018-02-14 09:36:27.308972737 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.eeGlDT/_new 2018-02-14 09:36:27.312972592 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kblackbox
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kblackbox-17.12.1.tar.xz -> kblackbox-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kblackbox-17.12.1/po/ca/kblackbox.po 
new/kblackbox-17.12.2/po/ca/kblackbox.po
--- old/kblackbox-17.12.1/po/ca/kblackbox.po  2018-01-09 02:09:09.000000000 
+0100
+++ new/kblackbox-17.12.2/po/ca/kblackbox.po  2018-02-06 01:24:47.000000000 
+0100
@@ -769,34 +769,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Artist"
 msgstr "Artista"
-
-#~ msgid "Time: 00:00"
-#~ msgstr "Temps: 00:00"
-
-#~ msgid "Size: 00 x 00"
-#~ msgstr "Mida: 00 x 00"
-
-#~ msgid "1 ball too many!"
-#~ msgid_plural "%1 balls too many!"
-#~ msgstr[0] "1 bola és massa!"
-#~ msgstr[1] "%1 boles és massa!"
-
-#~ msgid "No more balls to place"
-#~ msgstr "No hi ha més boles"
-
-#~ msgid "1 ball to place"
-#~ msgid_plural "%1 balls to place"
-#~ msgstr[0] "1 bola per emplaçar"
-#~ msgstr[1] "%1 boles per emplaçar"
-
-#~ msgid "Game over"
-#~ msgstr "Final de la partida"
-
-#~ msgid "Time: %1"
-#~ msgstr "Temps: %1"
-
-#~ msgid "Size: %1 x %2"
-#~ msgstr "Mida: %1 x %2"
-
-#~ msgid "Difficulty level"
-#~ msgstr "Nivell de dificultat"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kblackbox-17.12.1/po/tr/kblackbox.po 
new/kblackbox-17.12.2/po/tr/kblackbox.po
--- old/kblackbox-17.12.1/po/tr/kblackbox.po  2018-01-09 02:09:10.000000000 
+0100
+++ new/kblackbox-17.12.2/po/tr/kblackbox.po  2018-02-06 01:24:48.000000000 
+0100
@@ -78,8 +78,8 @@
 "learn the rules of the game. Start it if you do not know them!</qt>"
 msgstr ""
 "<qt><b>Öğretici Oyun</b>, oyunun kurallarını öğrenmek için hızlı, kullanıcı "
-"dostu ve etkileşimli bir yoldur. Kuralları bilmiyorsanız kılavuzu "
-"başlatın!</qt>"
+"dostu ve etkileşimli bir yoldur. Kuralları bilmiyorsanız kılavuzu başlatın!</"
+"qt>"
 
 #: kbbmainwindow.cpp:109
 #, kde-format
@@ -182,8 +182,8 @@
 "Note: You can change<br />the parameters of<br />custom games in the<br /"
 ">Settings dialog."
 msgstr ""
-"Not: Ayarlar diyalogundan<br /> özel oyunların<br />parametrelerini<br "
-"/>değiştirebilirsiniz."
+"Not: Ayarlar diyalogundan<br /> özel oyunların<br />parametrelerini<br /"
+">değiştirebilirsiniz."
 
 #: kbbmainwindow.cpp:297
 #, kde-format
@@ -361,12 +361,12 @@
 "another entry point.</li></ul></li></ul></p><p>Your score is set to <b>999</"
 "b> at the end of the game if you make a mistake.</p></qt>"
 msgstr ""
-"<qt><p>İşte <b>puanınız</b>. Mümkün olduğunca az puan almaya "
-"çalışmalısınız.</p><p>Puan artışı<ul><li>zamanla: saniyede <b>1 puan</b>. "
-"</li><li>lazer kullanımıyla<ul><li>lazer ışını bir topu ya da var olan bir "
-"noktayı vurursa<b>3 puan</b></li>,<li>başka bir noktada bulunuyorsa<b>9 "
-"puan</b></li>.</ul></li></ul></p><p>Herhangi bir hata yaparsanız oyunun "
-"sonunda puanınız <b>999</b>'a eşitlenecektir.</p></qt>"
+"<qt><p>İşte <b>puanınız</b>. Mümkün olduğunca az puan almaya çalışmalısınız."
+"</p><p>Puan artışı<ul><li>zamanla: saniyede <b>1 puan</b>. </li><li>lazer "
+"kullanımıyla<ul><li>lazer ışını bir topu ya da var olan bir noktayı "
+"vurursa<b>3 puan</b></li>,<li>başka bir noktada bulunuyorsa<b>9 puan</b></"
+"li>.</ul></li></ul></p><p>Herhangi bir hata yaparsanız oyunun sonunda "
+"puanınız <b>999</b>'a eşitlenecektir.</p></qt>"
 
 #: kbbscalablegraphicwidget.cpp:125
 #, kde-format
@@ -379,9 +379,9 @@
 msgstr ""
 "<qt><p>Burası <b>ana oyun alanıdır</b>.</p><ul><li><b>Kara kutu</b> "
 "merkezdedir.</li><li>Solda, kara kutunun üzerine yerleştirmeniz gereken <b> "
-"toplar</b> vardır.</li><li> Kara kutunun çevresinde kullandığınızda <b>"
-"etkileşim bilgileri</b> ile yer değiştiren <b>lazerler</b> "
-"bulunmaktadır.</li></ul></qt>"
+"toplar</b> vardır.</li><li> Kara kutunun çevresinde kullandığınızda "
+"<b>etkileşim bilgileri</b> ile yer değiştiren <b>lazerler</b> bulunmaktadır."
+"</li></ul></qt>"
 
 #: kbbtutorial.cpp:54
 #, kde-format
@@ -460,8 +460,8 @@
 msgstr ""
 "Toplar görünmezdir, ama lazer ışınlarını kullanarak kutunun farklı "
 "noktalarına ateş edip lazerlerin kutudan çıkıp çıkmadıklarını "
-"gözlemleyebilir, çıkıyorlarsa nereden çıktıklarını görebiliriz.<br /><br />"
-"Lazer ışınları toplarla değişik yollarla etkileşime girebilirler."
+"gözlemleyebilir, çıkıyorlarsa nereden çıktıklarını görebiliriz.<br /><br /"
+">Lazer ışınları toplarla değişik yollarla etkileşime girebilirler."
 
 #: kbbtutorial.cpp:174
 #, kde-format
@@ -507,8 +507,8 @@
 "hit is not certain: There are many other possibilities."
 msgstr ""
 "Topa doğru direk bir çarpışma \"<b>vuruş</b>\" olarak adlandırılmaktadır. "
-"Herhangi bir topa çarpan ışın kara kutu'dan dışarı <b>çıkmaz</b>.<br /><br />"
-" Örnek: Işın şekilde görüldüğü gibi topa vurabilir, ama tam olarak nereden "
+"Herhangi bir topa çarpan ışın kara kutu'dan dışarı <b>çıkmaz</b>.<br /><br /"
+"> Örnek: Işın şekilde görüldüğü gibi topa vurabilir, ama tam olarak nereden "
 "vurduğu kesin değildir: Bir çok ihtimal olabilir."
 
 #: kbbtutorial.cpp:187
@@ -530,11 +530,10 @@
 "would deflect beam \"2\" upward, as shown, but this is <b>not</b> the only "
 "possibility."
 msgstr ""
-"Aslında topa vuramayıp da topun bir yanına nişan alan ışınlara <b>\"yön "
-"sapma\"</b> diyoruz. Bir ışının yön sapma açısı her zaman <b>90 "
-"derecedir</b>.<br /> <br />Örnek: Gösterilen top, görüldüğü üzere \"2\" "
-"numaralı ışını yukarı doğru saptırabilir, ama tek olasılık bu "
-"<b>değildir</b>."
+"Aslında topa vuramayıp da topun bir yanına nişan alan ışınlara <b>\"yön sapma"
+"\"</b> diyoruz. Bir ışının yön sapma açısı her zaman <b>90 derecedir</b>."
+"<br /> <br />Örnek: Gösterilen top, görüldüğü üzere \"2\" numaralı ışını "
+"yukarı doğru saptırabilir, ama tek olasılık bu <b>değildir</b>."
 
 #: kbbtutorial.cpp:193
 #, kde-format
@@ -557,8 +556,8 @@
 ">A laser beam entering and exiting at the positions \"2\" might have been "
 "deflected by this configuration of 3 balls."
 msgstr ""
-"Gördüğünüz gibi, kara kutu içindeki etkileşimler biraz karışık olabilir!<br "
-"/>\"2\" numaralı konumdan giren ve çıkan lazer ışıkları, 3 topun bu şekilde "
+"Gördüğünüz gibi, kara kutu içindeki etkileşimler biraz karışık olabilir!<br /"
+">\"2\" numaralı konumdan giren ve çıkan lazer ışıkları, 3 topun bu şekilde "
 "yerleştirilmesiyle yönünden sapabilirler."
 
 #: kbbtutorial.cpp:200
@@ -672,8 +671,8 @@
 "positions of the 3 balls with certainty. Of course, you can use some more "
 "shots if needed."
 msgstr ""
-"<b>Tebrikler!</b> Şu an KBlackBox'ın <b>bütün kurallarını</b> biliyorsunuz.<"
-"br /><br /><b>Oynamaya başlayabilirsiniz.</b> Bu öğretici oyunu kendi "
+"<b>Tebrikler!</b> Şu an KBlackBox'ın <b>bütün kurallarını</b> biliyorsunuz."
+"<br /><br /><b>Oynamaya başlayabilirsiniz.</b> Bu öğretici oyunu kendi "
 "başınıza bitirmeye çalışın!<br /><br /> İpucu: 3 topun da yerlerini doğru "
 "bir şekilde bulmak için yeterli miktarda ışın gönderdik. Tabi ki, ihtiyaç "
 "duyuyorsanız daha fazla ışın da gönderebilirsiniz."
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kblackbox-17.12.1/po/zh_CN/kblackbox.po 
new/kblackbox-17.12.2/po/zh_CN/kblackbox.po
--- old/kblackbox-17.12.1/po/zh_CN/kblackbox.po 2018-01-09 02:09:10.000000000 
+0100
+++ new/kblackbox-17.12.2/po/zh_CN/kblackbox.po 2018-02-06 01:24:48.000000000 
+0100
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to