Hello community,

here is the log from the commit of package kgoldrunner for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:38:21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kgoldrunner (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kgoldrunner.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kgoldrunner"

Wed Feb 14 09:38:21 2018 rev:69 rq:575035 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kgoldrunner/kgoldrunner.changes 2018-01-22 
16:13:08.649018359 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kgoldrunner.new/kgoldrunner.changes   
2018-02-14 09:38:36.004293574 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:09 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kgoldrunner-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kgoldrunner-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kgoldrunner.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.I1qKIL/_old 2018-02-14 09:38:37.056255217 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.I1qKIL/_new 2018-02-14 09:38:37.060255071 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kgoldrunner
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kgoldrunner-17.12.1.tar.xz -> kgoldrunner-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kgoldrunner-17.12.1/po/ca/kgoldrunner.po 
new/kgoldrunner-17.12.2/po/ca/kgoldrunner.po
--- old/kgoldrunner-17.12.1/po/ca/kgoldrunner.po    2018-01-09 
02:13:30.000000000 +0100
+++ new/kgoldrunner-17.12.2/po/ca/kgoldrunner.po    2018-02-06 
01:28:58.000000000 +0100
@@ -8734,52 +8734,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Artwork for the Treasure of Egypt theme"
 msgstr "Gràfics per al tema El tresor d'Egipte"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot find documentation sub-folder 'en/%1/' in area '%2' of the KDE "
-#~ "folder ($KDEDIRS)."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut trobar la subcarpeta de la documentació «en/%1/» a l'àrea "
-#~ "«%2» de la carpeta del KDE ($KDEDIRS)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot find or create user games sub-folder '%1/user/' in area '%2' of "
-#~ "the KDE user area ($KDEHOME)."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut trobar o crear la subcarpeta dels jocs d'usuari al «%1/"
-#~ "user/» a l'àrea «%2» de l'àrea KDE d'usuari ($KDEHOME)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot find or create 'levels/' folder in sub-folder '%1/user/' in the "
-#~ "KDE user area ($KDEHOME)."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut trobar o crear el directori «levels/» a la subcarpeta «%1/"
-#~ "user/» de l'àrea KDE d'usuari ($KDEHOME)."
-
-#~ msgid "Missing Name"
-#~ msgstr "Falta el nom"
-
-#~ msgid "  Lives: "
-#~ msgstr "  Vides: "
-
-#~ msgid "  Score: "
-#~ msgstr "  Punts: "
-
-#~ msgid "  Level: "
-#~ msgstr "  Nivell: "
-
-#~ msgid "  No hint  "
-#~ msgstr "  Sense consell  "
-
-#~ msgid "Theme Not Loaded"
-#~ msgstr "Tema no carregat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot load the theme you selected. It is not in the required graphics "
-#~ "format (SVG)."
-#~ msgstr ""
-#~ "No es pot carregar el tema que has seleccionat. No es troba en el format "
-#~ "gràfic requerit (SVG)."
-
-#~ msgid "&Themes"
-#~ msgstr "&Temes"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kgoldrunner-17.12.1/po/gl/kgoldrunner.po 
new/kgoldrunner-17.12.2/po/gl/kgoldrunner.po
--- old/kgoldrunner-17.12.1/po/gl/kgoldrunner.po    2018-01-09 
02:13:30.000000000 +0100
+++ new/kgoldrunner-17.12.2/po/gl/kgoldrunner.po    2018-02-06 
01:28:58.000000000 +0100
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: kgoldrunner\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-06 13:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-28 06:11+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -3636,12 +3636,12 @@
 "Avoid this. One of the three can break out of the loop, but the other two "
 "remain trapped, leaving you no way to get past them."
 msgstr ""
-"Hai moitos xeitos de superar o inimigo situado entre a escada e a trampa. Un "
-"consiste en agardar preto da trampa e cando o inimigo estea a metade de "
-"camiño pola escada entrar na trampa e moverse de seguida cara abaixo á "
-"esquerda. Pero pode pasar que haxa tres inimigos entre a escada e a trampa. "
-"Evítao. Un dos dous pode saír, pero os outros dous quedarán atrapados, de "
-"xeito que non poidas superalos."
+"Hai moitos xeitos de superar o inimigo que está na traxectoria circular "
+"entre a escada e a trampa. Un consiste en agardar preto da trampa e cando o "
+"inimigo estea a metade de camiño pola escada entrar na trampa e moverse de "
+"seguida cara abaixo á esquerda. Pero pode pasar que haxa tres inimigos entre "
+"a escada e a trampa. Evítao. Un dos dous pode saír, pero os outros dous "
+"quedarán atrapados, de xeito que non poidas superalos."
 
 #: gamedata/game_MAZ.txt:62
 #, kde-format
@@ -6030,7 +6030,7 @@
 "\n"
 "Se un inimigo cae nun burato, soltará a moeda que leve, quedará preso no "
 "burato por algún tempo e despois sairá fóra del. Se se pecha o burato "
-"mentres está dentro, el morre e reaparece noutro lugar calquera da pantalla. "
+"mentres está nel, el morre e reaparece noutro lugar calquera da pantalla. "
 "Podes matar deliberadamente aos inimigos escavando varios buratos en "
 "ringleira.\n"
 "\n"
@@ -7641,8 +7641,8 @@
 "through bricks, are you? :-)"
 msgstr ""
 "Pódese editar un nivel do sistema, pero DÉBELO gardar nunha das túas propias "
-"partidas. Non o estarás a facer para achar as escadas agochadas e os bloques "
-"soltos, non? :-)"
+"partidas. Non estás a botarlle un ollo ás escadas agochadas e os bloques "
+"soltos, va que non? :-)"
 
 #: src/kgreditor.cpp:253 src/kgreditor.cpp:271 src/kgrgame.cpp:267
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kgoldrunner-17.12.1/po/nn/kgoldrunner.po 
new/kgoldrunner-17.12.2/po/nn/kgoldrunner.po
--- old/kgoldrunner-17.12.1/po/nn/kgoldrunner.po    2018-01-09 
02:13:30.000000000 +0100
+++ new/kgoldrunner-17.12.2/po/nn/kgoldrunner.po    2018-02-06 
01:28:58.000000000 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kgoldrunner\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-06-25 03:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:11+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-09-03 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -7598,78 +7598,78 @@
 msgid "(C) 2003 Ian Wadham and Marco Krüger"
 msgstr "© 2003 Ian Wadham og Marco Krüger"
 
-#: src/main.cpp:82
+#: src/main.cpp:80
 #, kde-format
 msgid "Ian Wadham"
 msgstr "Ian Wadham"
 
-#: src/main.cpp:82
+#: src/main.cpp:80
 #, kde-format
 msgid "Current author"
 msgstr "Gjeldande vedlikehaldar"
 
-#: src/main.cpp:84
+#: src/main.cpp:82
 #, kde-format
 msgid "Marco Krüger"
 msgstr "Marco Krüger"
 
-#: src/main.cpp:84
+#: src/main.cpp:82
 #, kde-format
 msgid "Original author"
 msgstr "Opphavsperson"
 
-#: src/main.cpp:86 src/main.cpp:92
+#: src/main.cpp:84 src/main.cpp:90
 #, kde-format
 msgid "Mauricio Piacentini"
 msgstr "Mauricio Piacentini"
 
-#: src/main.cpp:87
+#: src/main.cpp:85
 #, kde-format
 msgid "Port to KDE4, Qt4 and KGameCanvas classes"
 msgstr "Port til KDE 4, Qt4 og KGameCanvas-klassane"
 
-#: src/main.cpp:89
+#: src/main.cpp:87
 #, kde-format
 msgid "Maurizio Monge"
 msgstr "Maurizio Monge"
 
-#: src/main.cpp:90
+#: src/main.cpp:88
 #, kde-format
 msgid "KGameCanvas classes for KDE4"
 msgstr "KGameCanvas-klassane for KDE 4"
 
-#: src/main.cpp:93
+#: src/main.cpp:91
 #, kde-format
 msgid "Artwork for runners and default theme"
 msgstr "Bilete for springarar og for standardtemaet"
 
-#: src/main.cpp:95
+#: src/main.cpp:93
 #, kde-format
 msgid "Johann Ollivier Lapeyre"
 msgstr "Johann Ollivier Lapeyre"
 
 # skip-rule: stig
-#: src/main.cpp:96
+#: src/main.cpp:94
 #, kde-format
 msgid "Artwork for bars and ladders"
 msgstr "Bilete for stenger og stigar"
 
-#: src/main.cpp:98 src/main.cpp:106
+#: src/main.cpp:96 src/main.cpp:104
 #, kde-format
 msgid "Eugene Trounev"
 msgstr "Eugene Trounev"
 
-#: src/main.cpp:99
+#: src/main.cpp:97
 #, kde-format
 msgid "Artwork for background of Geek City theme"
 msgstr "Bakgrunnsbiletet til nerdeby-temaet"
 
-#: src/main.cpp:101
+#: src/main.cpp:99
 #, kde-format
 msgid "Luciano Montanaro"
 msgstr "Luciano Montanaro"
 
-#: src/main.cpp:102
+#: src/main.cpp:100
 #, kde-format
 msgid ""
 "Nostalgia themes, improvements to runners, multiple-backgrounds feature, "
@@ -7678,7 +7678,7 @@
 "Nostalgitemaa, forbetringar av springarane, støtte for fleire bakgrunnar, "
 "inn- og uttoning, og fleire andre idéar"
 
-#: src/main.cpp:107
+#: src/main.cpp:105
 #, kde-format
 msgid "Artwork for the Treasure of Egypt theme"
 msgstr "Bilete for temaet «Skatten i Egypt»"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kgoldrunner-17.12.1/po/tr/kgoldrunner.po 
new/kgoldrunner-17.12.2/po/tr/kgoldrunner.po
--- old/kgoldrunner-17.12.1/po/tr/kgoldrunner.po    2018-01-09 
02:13:30.000000000 +0100
+++ new/kgoldrunner-17.12.2/po/tr/kgoldrunner.po    2018-02-06 
01:28:59.000000000 +0100
@@ -16,8 +16,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:11+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-31 14:27+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -986,8 +986,8 @@
 "far right."
 msgstr ""
 "Dikkatli hareketler ve zamanlama ile, en soldaki merdivene iki düşman "
-"atabilir ve en üstteki beş altın taşı alırken onları orada bırakabilirsiniz."
-"\n"
+"atabilir ve en üstteki beş altın taşı alırken onları orada "
+"bırakabilirsiniz.\n"
 "\n"
 "En alttaki üç adet parça tek seferde toplanmalıdır, ancak merdivenler ortaya "
 "çıktığında ve yere düştüğünüzde sorunlardan kaçınmak için düşmanları ilk "
@@ -1019,8 +1019,8 @@
 "Başlangıçta, yere ulaşmak için olabildiğince hızlı bir şekilde düşün. "
 "Merdivenden gelen düşmanları atlatmak için birkaç çukur kazın. Ardından bu "
 "iki parçanın üstünü kapattıktan sonra, 9'a girebilmek için, çukurların "
-"etrafında dolaşan düşman yokken, 9'un sol tarafındaki iki altın parçayı alın."
-"\n"
+"etrafında dolaşan düşman yokken, 9'un sol tarafındaki iki altın parçayı "
+"alın.\n"
 "\n"
 "9'un altındaki altını almak için, soldaki düşmanın üstünde durun, sola doğru "
 "kazın ve sağa doğru ilerleyin. İki düşman sola doğru, düşmeye ve merdivene "
@@ -1294,8 +1294,8 @@
 "on the left of the 1."
 msgstr ""
 "1'in solundaki sütun, düşmanları önlemek için her iki yoldan da dikkatli bir "
-"şekilde atlatmak suretiyle, aşağı doğru hızlı bir şekilde koşmayı gerektirir."
-"\n"
+"şekilde atlatmak suretiyle, aşağı doğru hızlı bir şekilde koşmayı "
+"gerektirir.\n"
 "\n"
 "6'nın ortasındaki altını almak için, 5'nın 'O' bölümünün en üstüne gelin, "
 "sağa gidin/sola kazın ve hemen sola haraket edip, yakalaması muhtemel "
@@ -2297,8 +2297,8 @@
 "Talih Kuşu II'yi denemeden önce, ilk Talih Kuşu seviyelerini oynamak daha "
 "iyi olacaktır, çünkü orda uygulanan bir çok tekniğe ihtiyaç duyacaksınız. "
 "Talih Kuşu ve Talih Kuşu II'deki seviyelerin hiçbiri imkansız değildir. "
-"Şüpheliyseniz, yazar tarafından sağlanmış çözümleri izleme için 'Hareket->"
-"Çözüm Göster' menüsünü kullanabilirsiniz."
+"Şüpheliyseniz, yazar tarafından sağlanmış çözümleri izleme için 'Hareket-"
+">Çözüm Göster' menüsünü kullanabilirsiniz."
 
 #: gamedata/game_GRII.txt:10
 #, kde-format
@@ -2410,8 +2410,8 @@
 "göründüğünden daha kolay olacaktır.\n"
 "\n"
 "Düşmanları gruplamaya çalışmak, size yardımcı olacaktır. Bir bariyerin "
-"tarafındaysanız onları, yukarı ve aşağı hareket ettirerek gruplayabilirsiniz."
-"\n"
+"tarafındaysanız onları, yukarı ve aşağı hareket ettirerek "
+"gruplayabilirsiniz.\n"
 "Ayrıca bazı tuğlalar tuzaktır. Bu nedenle kestirmeler kullanabilirsiniz. Ama "
 "buna çok fazla güvenmemelisiniz."
 
@@ -2682,8 +2682,8 @@
 "kazı yapabilir ve soldaki altın üstünüze düşebilir.\n"
 "\n"
 "Alt taraftaki altını almak için hızlı olmalısınız. Tüm tuğlaları kazın, "
-"altınları alın ve geri dönün. Son tuğlada iki tarafıda kazmanız gerekecektir."
-"\n"
+"altınları alın ve geri dönün. Son tuğlada iki tarafıda kazmanız "
+"gerekecektir.\n"
 "\n"
 "Büyük kutunun içindeki altın için biraz düşünmelisiniz --- ve çok ta hızlı "
 "olmalısınız..."
@@ -3034,8 +3034,8 @@
 "real challenge, try it in keyboard mode. That will make things a little more "
 "demanding..."
 msgstr ""
-"Bu seviye adını, 'Düello' oyunundaki özgün 'Senkronize Koşu' dan almaktadır."
-"\n"
+"Bu seviye adını, 'Düello' oyunundaki özgün 'Senkronize Koşu' dan "
+"almaktadır.\n"
 "\n"
 "Şüphesiz ki, düşmanın kafasının üstündeyken, onunla aynı hızda yürümek çok "
 "zordur, ancak kesinlikle imkansız denemez. Gerçek bir meydan okuma "
@@ -4678,8 +4678,8 @@
 "can get the enemy to fall towards you ... the rest is up to you!"
 msgstr ""
 "Bu seviye ünlü Alman denizaltı savaş filmi 'Das Boot' un adını taşıyor ve "
-"KGoldrunner'un özgün yazarı olan, Berlin'den Marco Krüger'e ithaf edilmiştir."
-"\n"
+"KGoldrunner'un özgün yazarı olan, Berlin'den Marco Krüger'e ithaf "
+"edilmiştir.\n"
 "\n"
 "Ufak bir ipucu ... Eğer teknenin sağ tarafında durursanız, düşmanı kendinize "
 "doğru düşürebilirsiniz ... gerisi size kalmış!"
@@ -4914,7 +4914,8 @@
 msgid ""
 "Well you just have to be fast and accurate on this one and that is all we "
 "can say ..."
-msgstr "Burada hızlı ve kesin olmalısınız, bu söyleyebileceğimiz tek şeydir 
..."
+msgstr ""
+"Burada hızlı ve kesin olmalısınız, bu söyleyebileceğimiz tek şeydir ..."
 
 #: gamedata/game_plwv.txt:71
 #, kde-format
@@ -5180,8 +5181,8 @@
 "\n"
 "Üstteki tüm altınları toplayın, ardından bir sonraki düşmana doğru kazı "
 "yapın. Düşmanın üstünden durun, sola kazı yapın ve sağa doğru ilerleyin. "
-"Düşman çukura düşecektir. Sağa ilerleyin ve daha fazla düşen altın toplayın."
-"\n"
+"Düşman çukura düşecektir. Sağa ilerleyin ve daha fazla düşen altın "
+"toplayın.\n"
 "\n"
 "Yukarı tırmanın, bir çubuğun altındaki tuzak tuğla aracılığıyla, düşmanı "
 "tuzağa düşürün ve beş tane daha külçe çıkarın. Şimdi, kazı yapın ve "
@@ -5290,8 +5291,8 @@
 "collecting the gold, dig to trap enemies at the bottom, then exit at the top "
 "left."
 msgstr ""
-"Tünelden çıkmadan önce, düşmanları tuzağa düşürmek için sarmal yolu kullanın."
-"\n"
+"Tünelden çıkmadan önce, düşmanları tuzağa düşürmek için sarmal yolu "
+"kullanın.\n"
 "Sol üste doğru ilerleyin. Sağa doğru koşarken, düşman gelmeden önce zikzak "
 "bölgeye atlayın, böylece sağ üst tarafa gelebilirsiniz. Altını topladıktan "
 "sonra, alttaki düşmanları tuzağa düşürün ve sol üstten çıkış yapın."
@@ -5727,8 +5728,8 @@
 msgstr ""
 "Düşmanın üzerine atlayın, sağdaki boşuğun altını kazın, ardından kafasının "
 "üstünden hızlıca sağa gidin. Altını alın, tuzak tuğlaya doğru atlayın, "
-"merdivenden çıkın ve kısa çubuk boyunca sağa doğru gidin. Sağa kazı yapın ("
-"ikinci düşmanı tuzağa düşürecektir) atlayın, solan kazın, iki altın "
+"merdivenden çıkın ve kısa çubuk boyunca sağa doğru gidin. Sağa kazı yapın "
+"(ikinci düşmanı tuzağa düşürecektir) atlayın, solan kazın, iki altın "
 "parçasını alın ve iki merdiven yukarı çıkın.\n"
 "Tuzak tuğlayı kullanarak sola doğru ilerleyin. İkinci düşman hala aşağıda "
 "sıkışmış olacaktır. Merdivenden sola, aşağı doğru ardından tuzak tuğlaya "
@@ -6085,8 +6086,8 @@
 "Buradaki tuğlalardan bazıları göründükleri gibi değildirler. Bunlar tuzak "
 "tuğla, düşülen tuğla veya tuzak olarak bilinirler. Üstünden geçmeyi "
 "denerseniz, düşersiniz. Düşmanlar üstünden yürürse, sizi uyarmadan "
-"inebilirler. Bazen altını almak için tuğlaya düşmek zorunda kalabilirsiniz."
-"\n"
+"inebilirler. Bazen altını almak için tuğlaya düşmek zorunda "
+"kalabilirsiniz.\n"
 "\n"
 "Başlangıçta, beton çukura atlayın, kazın ve içinden çıkın. Bu bir süre "
 "düşmanı orada tutacaktır."
@@ -6142,8 +6143,8 @@
 "left order."
 msgstr ""
 "Sağa ilerleyin ve gelen düşmanları yakalayın. Artık, arkanıza düşen "
-"düşmanlar geri çekilecek, ardınan kazın, kazın, kazın ve düşmanları öldürün."
-"\n"
+"düşmanlar geri çekilecek, ardınan kazın, kazın, kazın ve düşmanları "
+"öldürün.\n"
 "\n"
 "Şimdi sağa gidin ve tüm boşaltın ve merdivenleri sağdan sola sıraya koyun."
 
@@ -6666,8 +6667,8 @@
 "Save a solution for a level into a file called 'sol_&lt;prefix&gt;.txt' in "
 "your user's data directory..."
 msgstr ""
-"Bir seviye için olan çözümü, kullanı verisi dizininizdeki 'sol_&lt;prefix&gt;"
-".txt' isimli dosyaya kaydedin..."
+"Bir seviye için olan çözümü, kullanı verisi dizininizdeki 'sol_&lt;"
+"prefix&gt;.txt' isimli dosyaya kaydedin..."
 
 #: src/kgoldrunner.cpp:265 src/kgrgame.cpp:1310
 #, kde-format
@@ -7901,8 +7902,8 @@
 "<b>CONGRATULATIONS !!!!</b><p>You have conquered the last level in the <b>"
 "\"%1\"</b> game !!</p>"
 msgstr ""
-"<b>TEBRİKLER !!!!</b><p><b>\"%1\"</b> oyunundaki son seviyeyi bitirdiniz "
-"!!</p>"
+"<b>TEBRİKLER !!!!</b><p><b>\"%1\"</b> oyunundaki son seviyeyi bitirdiniz !!</"
+"p>"
 
 #: src/kgrgame.cpp:1304
 #, kde-format
@@ -8022,8 +8023,8 @@
 "game.<br/>Please enter your name so that it may be enshrined<br/>in the "
 "KGoldrunner Hall of Fame.</html>"
 msgstr ""
-"<html><b>Tebrikler !!!</b><br/>Bu oyundaki en yüksek puana ulaştınız.<br/>"
-"Lütfen adınızı girin, böylece onu,<br/>KGoldrunner onur listesinde kutsal "
+"<html><b>Tebrikler !!!</b><br/>Bu oyundaki en yüksek puana ulaştınız.<br/"
+">Lütfen adınızı girin, böylece onu,<br/>KGoldrunner onur listesinde kutsal "
 "bir yerde saklayalım.</html>"
 
 #: src/kgrgame.cpp:1729 src/kgrgame.cpp:1816
@@ -8058,8 +8059,8 @@
 "<center><h2>KGoldrunner Hall of Fame</h2></center><center><h3>\"%1\" Game</"
 "h3></center>"
 msgstr ""
-"<center><h2>KGoldrunner Onur Listesi</h2></center><center><h3>\"%1\" "
-"Oyunu</h3></center>"
+"<center><h2>KGoldrunner Onur Listesi</h2></center><center><h3>\"%1\" Oyunu</"
+"h3></center>"
 
 #: src/kgrgame.cpp:1887
 #, kde-format
@@ -8183,7 +8184,8 @@
 #: src/kgrselector.cpp:96
 #, kde-format
 msgid "Sorry, you can only edit the game information on your own games."
-msgstr "Üzgünüz, sadece kendi oyunlarınızda oyun bilgisini 
değiştirebilirsiniz."
+msgstr ""
+"Üzgünüz, sadece kendi oyunlarınızda oyun bilgisini değiştirebilirsiniz."
 
 #: src/kgrselector.cpp:110
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kgoldrunner-17.12.1/po/zh_CN/kgoldrunner.po 
new/kgoldrunner-17.12.2/po/zh_CN/kgoldrunner.po
--- old/kgoldrunner-17.12.1/po/zh_CN/kgoldrunner.po   2018-01-09 
02:13:30.000000000 +0100
+++ new/kgoldrunner-17.12.2/po/zh_CN/kgoldrunner.po   2018-02-06 
01:28:59.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to