Hello community,

here is the log from the commit of package kmenuedit5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-10-22 14:23:37
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kmenuedit5 (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmenuedit5.new.3463 (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kmenuedit5"

Thu Oct 22 14:23:37 2020 rev:104 rq:843094 version:5.20.1

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kmenuedit5/kmenuedit5.changes  2020-10-13 
15:28:40.188842892 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmenuedit5.new.3463/kmenuedit5.changes 
2020-10-22 14:24:20.566861242 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 20 14:30:32 UTC 2020 - Fabian Vogt <fab...@ritter-vogt.de>
+
+- Update to 5.20.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.20.1
+- No code changes since 5.20.0
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kmenuedit-5.20.0.tar.xz
 kmenuedit-5.20.0.tar.xz.sig

New:
----
 kmenuedit-5.20.1.tar.xz
 kmenuedit-5.20.1.tar.xz.sig

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kmenuedit5.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.rY3L0q/_old 2020-10-22 14:24:22.222862729 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.rY3L0q/_new 2020-10-22 14:24:22.226862732 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:      kmenuedit5
-Version:    5.20.0
+Version:    5.20.1
 Release:    0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++++++ kmenuedit-5.20.0.tar.xz -> kmenuedit-5.20.1.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmenuedit-5.20.0/CMakeLists.txt 
new/kmenuedit-5.20.1/CMakeLists.txt
--- old/kmenuedit-5.20.0/CMakeLists.txt 2020-10-08 18:13:03.000000000 +0200
+++ new/kmenuedit-5.20.1/CMakeLists.txt 2020-10-20 13:47:50.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(kmenuedit)
-set(PROJECT_VERSION "5.20.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.20.1")
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmenuedit-5.20.0/po/ca/docs/kmenuedit/index.docbook 
new/kmenuedit-5.20.1/po/ca/docs/kmenuedit/index.docbook
--- old/kmenuedit-5.20.0/po/ca/docs/kmenuedit/index.docbook   2020-10-08 
18:12:57.000000000 +0200
+++ new/kmenuedit-5.20.1/po/ca/docs/kmenuedit/index.docbook   2020-10-20 
13:47:45.000000000 +0200
@@ -193,9 +193,9 @@
 > si ordeneu pel nom. </para>
 <para
 >Quan agrupeu els submenús o elements utilitzats amb freqüència, &pex;, a la 
 >part superior del menú, fareu que la selecció sigui més fàcil. Per canviar 
 >l'ordre a l'arbre d'elements o submenús en particular, utilitzeu el botó 
 ><guibutton
->Amunt</guibutton
+>Mou amunt</guibutton
 > o <guibutton
->Avall</guibutton
+>Mou avall</guibutton
 > a la barra d'eines o aquestes mateixes accions des del menú. </para>
 <para
 >Tots els llançadors d'aplicacions utilitzaran l'ordre de submenús definit al 
 >&kmenuedit;. </para>
@@ -243,7 +243,7 @@
 >Per afegir elements personalitzats (submenú o element), utilitzeu les accions 
 >al menú o barra d'eines. Els elements necessiten un nom i una ordre, sense 
 >introduir una ordre, un element no serà desat i el vostre afegit es perdrà. 
 ></para>
 <para
 >Si afegiu una entrada que s'insereix a l'arbre com a subentrada a la posició 
 >ressaltada real. Moveu una entrada arrossegant-la amb el ratolí o utilitzant 
 >el botó <guibutton
->Avall</guibutton
+>Mou avall</guibutton
 > a la part inferior de l'arbre perquè sigui una entrada de nivell superior. 
 > </para>
 
 </sect2>
@@ -479,9 +479,9 @@
 
 <para
 >El lloc del nou element de menú es pot canviar ara utilitzant els botons 
 ><guibutton
->Amunt</guibutton
+>Mou amunt</guibutton
 > i <guibutton
->Avall</guibutton
+>Mou avall</guibutton
 > de la barra d'eines del &kmenuedit; o arrossegant-lo amb el ratolí.</para>
 <para
 >Els elements de submenú es poden ordenar utilitzant el botó <guibutton
@@ -795,7 +795,7 @@
 ><guimenu
 >Edita</guimenu
 > <guimenuitem
->Amunt</guimenuitem
+>Mou amunt</guimenuitem
 > </menuchoice
 ></term>
 <listitem
@@ -812,7 +812,7 @@
 ><guimenu
 >Edita</guimenu
 > <guimenuitem
->Avall</guimenuitem
+>Mou avall</guimenuitem
 > </menuchoice
 ></term>
 <listitem
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmenuedit-5.20.0/po/ca/kmenuedit.po 
new/kmenuedit-5.20.1/po/ca/kmenuedit.po
--- old/kmenuedit-5.20.0/po/ca/kmenuedit.po   2020-10-08 18:12:31.000000000 
+0200
+++ new/kmenuedit-5.20.1/po/ca/kmenuedit.po   2020-10-20 13:47:27.000000000 
+0200
@@ -12,14 +12,14 @@
 "Project-Id-Version: kmenuedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-04-04 04:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-22 11:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-14 11:30+0200\n"
 "Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibel...@yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n...@kde.org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 20.04.3\n"
+"X-Generator: Lokalize 20.08.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
@@ -185,12 +185,12 @@
 #: kmenuedit.cpp:100
 #, kde-format
 msgid "Move &Up"
-msgstr "Am&unt"
+msgstr "Mou am&unt"
 
 #: kmenuedit.cpp:103
 #, kde-format
 msgid "Move &Down"
-msgstr "A&vall"
+msgstr "Mou a&vall"
 
 #: kmenuedit.cpp:111
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmenuedit-5.20.0/po/pl/kmenuedit.po 
new/kmenuedit-5.20.1/po/pl/kmenuedit.po
--- old/kmenuedit-5.20.0/po/pl/kmenuedit.po   2020-10-08 18:12:46.000000000 
+0200
+++ new/kmenuedit-5.20.1/po/pl/kmenuedit.po   2020-10-20 13:47:37.000000000 
+0200
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Version: $Revision: 1569808 $
+# Version: $Revision: 1582997 $
 # translation of kmenuedit.po to Polish
 # translation of kmenuedit.po to
 # translation of kmenuedit.po to
@@ -8,13 +8,13 @@
 # Michal Rudolf <mrud...@kdewebdev.org>, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009.
 # Robert Gomulka <r...@o2.pl>, 2006.
 # Marta Rybczyńska <kde-i...@rybczynska.net>, 2009.
-# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2019.
+# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2019, 2020.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kmenuedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-04-04 04:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-02 06:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-17 05:50+0200\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -24,7 +24,7 @@
 ">\n"
 ">\n"
 ">\n"
-"X-Generator: Lokalize 19.03.70\n"
+"X-Generator: Lokalize 20.08.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -145,7 +145,7 @@
 #: globalaccel.cpp:38
 #, kde-format
 msgid "Launch %1"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom %1"
 
 #: kmenuedit.cpp:68
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmenuedit-5.20.0/po/zh_CN/kmenuedit.po 
new/kmenuedit-5.20.1/po/zh_CN/kmenuedit.po
--- old/kmenuedit-5.20.0/po/zh_CN/kmenuedit.po 2020-10-08 18:12:53.000000000 
+0200
+++ new/kmenuedit-5.20.1/po/zh_CN/kmenuedit.po 2020-10-20 13:47:43.000000000 
+0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-04-04 04:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:21\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"Reply via email to