ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 - 13:09

Άρθρο 63 του νόμου 4520 για το παράβολο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 30/22.02.2018
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4520 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα- λίσεων σε 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοι- πές 
διατάξεις.
Άρθρο 63
Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτούντες του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσο- νται, κατά την εξέτασή τους 
από τις Υγειονομικές Επιτρο- πές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, 
όπως ορίζεται στην αριθμ. Φ 40021/26407/2051/2006 (Β’ 1829) υπουργική απόφαση.»
Η παράγραφος 2 του νόμου 4512 έχει ως εξής:
   2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018, 
εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση 
για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην 
Περιφέρεια Αττικής.
@@@
http://panvian.blogspot.com/2018/02/63-4520.html

 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση