Folks,

check anti virus sites this is a hoax and will destroy your windows system !!

regards
Steve
At 11:25 AM +0200 16/5/02, Trond Erling Hundal wrote:
>Jeg fikk en mail fra en I adresseboken min om et nytt virus, som hadde
>slettet hele harddisken hans!
>Jeg fant da også ut at jeg hadde blitt infisert av samme virus, og siden
>du står I adresseboken min kan du også være infisert.
>
>For å sjekke om du har fått viruset, gjør dette:
>1. Klikk på start -> søk
>3. Merk av for at du vil søke på hele harddisken.
>2. Skriv: "sulfnbk.exe", og trykk på søk.
>4. Dersom du finner programmet, IKKE START DET. Slett det, og deretter
>slett det fra papirkurven.
>5. Send advarsel videre til alle I adresseboken din.
>
>
>ENGLISH:
>
>I recently discovered a virus on my computer that none of my antivirus
>programs could detect.
>It spreads through the adressbook, and since you are in my addressbook,
>I am warning you.
>The virus deletes everything on your harddisk after 14 days!
>
>Here's how you can detect it, and delete it:
>
>1. Go to start -> search.
>2. Look in all the harddrives on your computer (C:, D:, E: etc)
>3. search for a file named: "sulfnbk.exe"
>4. If you find it delete it, then delete it from your recycle bin.
>5. Warn everyone who is in your adressbook!
>
>
>
>
>Med vennlig hilsen
>Trond Erling Hundal
>Daglig leder
>Epost: [EMAIL PROTECTED]
>Internett: www.innovationmanagement.no
>Telefon: 73 54 03 80
>Mobil: 918 41 117
>
>
>--
>PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
>To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

--
-------------------------------------------------
"Minds are like parachutes, they work best when open"
Support free speech; visit http://www.efa.org.au/

Heads Together Systems Pty Ltd http://www.hts.com.au
Email: [EMAIL PROTECTED]     Tel: 612 9982 6767     Fax: 612 9981 3081

--
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to