Jeg fikk en mail fra en I adresseboken min om et nytt virus, som hadde
slettet hele harddisken hans!
Jeg fant da også ut at jeg hadde blitt infisert av samme virus, og siden
du står I adresseboken min kan du også være infisert.

For å sjekke om du har fått viruset, gjør dette:
1. Klikk på start -> søk
3. Merk av for at du vil søke på hele harddisken.
2. Skriv: "sulfnbk.exe", og trykk på søk.
4. Dersom du finner programmet, IKKE START DET. Slett det, og deretter
slett det fra papirkurven.
5. Send advarsel videre til alle I adresseboken din.


ENGLISH:

I recently discovered a virus on my computer that none of my antivirus
programs could detect.
It spreads through the adressbook, and since you are in my addressbook,
I am warning you.
The virus deletes everything on your harddisk after 14 days!

Here's how you can detect it, and delete it:

1. Go to start -> search.
2. Look in all the harddrives on your computer (C:, D:, E: etc)
3. search for a file named: "sulfnbk.exe"
4. If you find it delete it, then delete it from your recycle bin.
5. Warn everyone who is in your adressbook!
Med vennlig hilsen
Trond Erling Hundal
Daglig leder
Epost: [EMAIL PROTECTED]
Internett: www.innovationmanagement.no
Telefon: 73 54 03 80
Mobil: 918 41 117 


--
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to