Beklager forrige epost, det viser seg at jeg og en god del andre har
blitt lurt.
Her er en webside som forklarer hvordan du reparerer feilen:

http://netsquirrel.com/msconfig/sulf.html

Filen sulfnbk.exe er en fil som gjenoppretter lange filnavn.


English:

Sorry for the last email, it seems, this file "sulfnbk.exe" only
restores long filenames.
Here's a link to a page that explains how you can restore the file.
http://netsquirrel.com/msconfig/sulf.html


Med vennlig hilsen
Trond Erling Hundal
Daglig leder
Epost: [EMAIL PROTECTED]
Internett: www.innovationmanagement.no
Telefon: 73 54 03 80
Mobil: 918 41 117 


-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to