Hi All,

I've the following weird problem.
I have a form which contains an array with values of some checkboxes.
This is the HTML-part: 
<INPUT TYPE=checkbox name=voorraad checked>
if checked or 
<INPUT TYPE=checkbox name=voorraad>

Now I want to check which of the checkboxes are really checked.
So I've got the following PHP code:
 if(count($voorraad[1])>0) {
        echo "VOORRAAD NEE";
    }
    else {
        echo "VOORRAAD JA";
    }

I've tried it with isset($voorraad[1]), count, is_null($voorraad[1]) but all the 
functions doesn't work.
Does anyone see what I'm doing wrong??

Met vriendelijke groet/with kind regards,
 
Tijmen Hennink
----------------------------------------------------------------------------
[EMAIL PROTECTED]
Medi@connect
----------------------------------------------------------------------------
 
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde
is verboden.
Het is evenmin toegestaan om deze informatie openbaar te maken,
te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Aan dit
bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien u dit mailtje heeft ontvangen terwijl het niet aan u gericht was,
reply richting mij en verwijder vervolgens de email en uitgeprinte versies
van dit mailtje.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
This e-mail is intended for the use of the addressee(s) only and may
contain privileged, confidential, or proprietary information that is exempt
from disclosure under law. If you have received this message in error,
please inform me promptly by reply e-mail, then delete the e-mail and
any printed copy.
 
Thank you.

Reply via email to